66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje gminne w formule on-line

Centrum Kultury w Gdowie zaprasza do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Tegoroczne eliminacje gminne odbędą się w formie online. Dzieci i młodzież mogą zostać zgłoszone wyłącznie przez placówki oświatowe. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesyłać kartę zgłoszenia oraz plik z nagraniem (lub link do pobrania):

  • pocztą elektroniczną na adres: konkursy@ck.gdow.pl

lub

  • tradycyjną pocztą na adres: Centrum Kultury w Gdowie; 32-420 Gdów 398 (decyduje data wpłynięcia przesyłki do siedziby Organizatora).

Na nagranie zgłoszeniowe składa się płyta DVD lub plik przedstawiający Uczestnika/ów wykonujących „na żywo” swą prezentację. Nagranie zgłoszeniowe musi zawierać obraz i dźwięk.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 lutego 2020 r.

TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnicy zgłaszają tylko jeden wiersz i fragment prozy:

kat. klasy I – III – występ nie może przekroczyć 3 min.

kat. klasy IV – VI – występ nie może przekroczyć 3 min.

kat. klas VII-VIII – występ nie może przekroczyć 5 min.

kat. szkoły średnie/dorośli – występ nie może przekroczyć10 min.

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – występ nie może przekroczyć 7 min.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki – występ nie może przekroczyć 30 min.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany – występ nie może przekraczać 10 min.

REGULAMIN OKR 2021 CK GDÓW- eliminacje gminne

Karty zgłoszenia szkoły podstawowe:

Karta turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa szkoły podstawowe

Karta poezja śpiewana szkoły podstawowe

Karta teatr jednego aktora szkoły podstawowe

 

Karty zgłoszenia szkoły średnie i dorośli:

Karta turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa

Karta poezja śpiewana

Karta teatr jednego aktora

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content