60-lecie KGW w Szczytnikach

Były życzenia, prezenty, kwiaty oraz tort. W ubiegłą sobotę KGW Szczytniki świętowały 60-lecie istnienia koła. 15 października 2022 r. na uroczystość przybyli licznie goście. Nie mogło zabraknąć Koleżanek z innych kół. 

Pełne wzruszeń spotkanie jubileuszowe poprowadziła przewodnicząca Koła – pani Natalia Lisowska. O część artystyczną zadbały dzieci z przedszkola oraz uczniowie tutejszej szkoły. Działalność koła omówiła pani Magdalena Dzierżbińska. Życzenia jubilatkom złożyli między innymi: Wójt Gminy Gdów – Zbigniew Wojas, Katarzyna Lisowska – Skarbnik Gminy Gdów, Wioleta Chmiela – Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Marcin Korbut – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczytnikach, Edyta Książek – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach, Roman Wcisło – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UM Województwa Małopolskiego, Jerzy Badura – Radny Gminy Gdów, Łukasz Dzierżbiński – Sołtys Szczytnik, a także Strażacy, Księża oraz licznie zgromadzone koleżanki z Kół Gospodyń Wiejskich  działających na terenie naszej gminy.

Kultywują i promują kulturę oraz tradycję ludową, uczą, że aktywność społeczna i bezinteresowna praca na rzecz swojego środowiska daje prawdziwą satysfakcję – takie są panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szczytnik. Robią to od wielu lat, chociaż formalnie koło założyły dopiero w 1962 roku. Wtedy też wybrały na przewodniczącą panią Józefę Bielską.  Kolejno przewodniczącymi były panie Aleksandra Bułat (1966 r.), Zofia Cieśla (od 1970 r.), Czesława Wcisło (od 1974) oraz  Małgorzata Wcisło (2008-2021).  Obecnie działalnością koła kieruje pani Natalia Lisowska.

W historii koła, jak w każdej organizacji, były różne okresy. Był czas, że podobnie jak koleżanki z innych kół, rozprowadzały pisklęta, organizowały liczne kursy, zabawy i spotkania okolicznościowe, cykliczne pogadanki o zdrowiu, opiekę nad dziećmi w czasie prac żniwnych. Włączyły się także w budowę domu strażaka, w którym urządziły potem swą siedzibę i wypożyczalnię naczyń, wspomogły budowę kaplicy i punktu katechetycznego. Po krótkim okresie przestoju w latach 90-tych, po 2008 r. ponownie zaczęło prężnie się „kręcić”, kultywując piękne polskie tradycje i włączając się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Serdecznie gratulujemy paniom z KGW Szczytniki pięknego Jubileuszu. Życzymy dalszej owocnej działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach, a jej członkiniom dużo zdrowia i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

     

Rękodzieło gospodyń z Szczytnik:

 

 

Dożynki gminne w Szczytnikach w 1987 r. Fotografie pochodzą ze zbiorów pani Jadwigi Wcisło – Tureckiej (źródło: http://szczytniki-historia.pl/turecka.html) . 

Źródło: Historię KGW Szczytniki opracowano na podstawie „Historia kołami się toczy. Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich gminy Gdów”, Wyd. Urząd Gminy Gdów, 2010 r. 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content