Rozśpiewane KGW

W niedzielę, 16 września Centrum Kultury w Gdowie zgromadziło 11 Grup Śpiewaczych działających w lokalnych KGW. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „KGW od kuchni – czyli coś dla ciała i duszy” realizowanego przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Julia Jelonek (koordynator KGW na terenie gminy Gdów), która powitała zaproszonych gości oraz uczestników projektu. Na scenie zaprezentowały się kolejno: Panie z KGW Gdów, które wybrały tematykę wojskową, grupa z Winiar prezentując piosenki dawne, „Kumoszki” z Książnic z tematem „Barwy i kolory”, grupa z Marszowic w tematyce owocowej,  „Dąbrowszczanki” z Pierzchowa z pieśniami patriotycznymi. O swojej miejscowości śpiewały „Michalinki” z Niegowici, grupa z Zagórzan wybrała piosenki i przyśpiewki weselne a Józefinki z Bilczyc zaśpiewały gwarą piosenki stare. Najliczniejszą reprezentację miał Czyżów, który przedstawił tematykę żniwną, Szczytniki zaprosiły na biesiadę a na zakończenie panie z Nieznanowic przypomniały harcerskie pieśni i przyśpiewki.

Artystów oceniało jury w składzie: Bożena Malarczyk, Grażyna Poloczek,  Edyta Trojańska – Urbanik, Franciszka Wołek oraz Wioleta Chmiela. Obrady były długie i burzliwe, a do udziału w finale w Krakowie zostały wytypowane grupy z: Winiar, Książnic, Pierzchowa, Niegowici, Bilczyc i Czyżowa. 

Na spotkanie przybyli także Pan Andrzej Harężlak, prezes KZRKiOR oraz  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, którzy osobiście pogratulowali uczestnikom przeglądu.  

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content