30 listopada ruszył nabór wniosków w konkursie dla firm, które swój rozwój chcą oprzeć na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzaniu ich na rynek

30 listopada ruszył nabór wniosków w konkursie dla firm, które swój rozwój chcą oprzeć na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzaniu ich na rynek.

Konkurs realizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jest dedykowany m.in. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. O dofinansowanie swoich projektów mogą ubiegać się także konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych, a także instytucje otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest dane przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie, które trafi do małopolskich przedsiębiorców dając im możliwość tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań obejmie dwie fazy: badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową. W ramach konkursu zostaną dofinansowane m.in. przedsięwzięcia związane z realizacją badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, a także te obejmujące wdrożenie wyników prac z fazy B+R.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System jest dostępny do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 15:00.

źródło: malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content