Życzenia na Boże Narodzenie od Proboszcza z Jaroszówki

ŻYCZENIE NA BOŻE NARODZENIE

W świątecznym czasie Bożego Narodzenia wszyscy przeżywamy radość, którą pragniemy dzielić z wszystkimi. Niech moje życzenia dla mieszkańców naszej Gdowskiej Gminy wypływają z wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii.
Wszystkim Ojcom życzę, abyście byli dla swoich rodzin jak św. Józef troskliwymi opiekunami. O świętym Józefie Ewangelista napisał, że był człowiekiem sprawiedliwym (por. Mt 1, 19). Jego pieczy powierzył Bóg dziecięctwo Swojego Jedynego Syna oraz Jego Matkę. Waszej trosce i opiece powierza Bóg żony i dzieci, byście sprawiedliwie nimi kierując doprowadzili je do poznania całej prawdy o Jezusie Chrystusie.
Żonom i matkom życzę, abyście naśladowały Maryję. Bądźcie tak jak Ona pełne poświęcenia dla swoich dzieci i mężów. Jednocześnie pokładajcie całą swoją ufność w Bogu. Stawiajcie zawsze na pierwszym miejscu wypełnienie woli Bożej. Troszcząc się o potrzeby mężów i dzieci, trwajcie na modlitwie i dziękczynieniu, tak jak Maryja. W chwilach radości i w chwilach trudnych powtarzajcie Jej hymn uwielbienia – Magnificat.
Wszystkim Seniorom, życzę, abyście brali wzór z Symeona i prorokini Anny, którzy z ufnością oczekiwali objawienia się Zbawiciela trwając na modlitwie w świątyni i posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Niech Duch Święty umacnia wasze, w niejednym wypadku osłabłe już siły, abyście z ufnością i pełni nadziei oczekiwali spotkania z Narodzonym. Trwajcie na modlitwie oczekując i wypraszając zbawienie dla siebie i waszych rodzin.
Młodzieży pracująca!, bądźcie jak pasterze strzegący swojej trzody gotowi biec na spotkanie z Panem. Nie bójcie się pozostawić trosk doczesnych, by oddać hołd Bogu. Strzeżcie dziedzictwa wiary waszych ojców i praojców. Niechaj wasza codzienna praca i zabieganie o potrzebne sprawy doczesne nie przesłoni tajemnic objawionych. Biegnąc razem z pasterzami na spotkanie z Chrystusem w codziennej modlitwie składajcie Bogu dar swojej pracy wykonywanej dla dobra bliźnich i większej chwały Bożej.
Młodzieży ucząca się i studiująca!, dla was wzorem niech będą Mędrcy ze Wschodu zdążający na spotkanie z Nowonarodzonym Królem. Bądźcie podobni do nich w swojej wytrwałości. I tak jak oni nieście Królowi Niebios dary – złoto zdobywanej mądrości, kadzidło waszej nadziei i mirrę waszej miłości. Nie ustawajcie w poszukiwaniu Prawdy, nawet wtedy, gdy na waszej drodze spotkacie Heroda, przed którym gaśnie betlejemska gwiazda. Bądźcie mocni i zdecydowani w poszukiwaniach prawdy, aby wasza wiedza zawsze prowadziła do Boga, pamiętając, że mało wiedzy od Niego oddala, zaś wiele wiedzy do Niego zbliża. Bądźcie ufni i gotowi przemierzyć wiele tajników nauki, by u ich kresu spotkać się Bogiem.
Kochane Dzieci, wam najtrudniej jest składać życzenia, bo nad waszymi głowami – tak jak opisują to Ewangeliści – wciąż wisi miecz Heroda trzymany w rękach dorosłych. Życzę Wam, aby otaczali Was ludzie podobni do Maryi i Józefa, którzy osłonią Was przed niebezpieczeństwami zagrażającymi duszy i ciału. Niechaj obok was zawsze ludzie żyjący prawdą, poszukujący prawdy i ukazujący ją swoim życiem. Niech obok Was zawsze będą ludzie rozmodleni jak Symeon i Anna. A wy wzorem dwunastoletniego Jezusa, bądźcie poddani waszym rodzicom, abyście wzrastały w mądrości i łasce u Boga i u ludzi.

Ks. Krzysztof Kóska – proboszcz z Jaroszówki

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content