Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku

W lutym jest pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W porównaniu do ubiegłego roku zwiększono limit zużycia oleju napędowego wykorzystywano do prac w gospodarstwie. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110 litrów*1 zł*ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Rolnicy powinni jednak zwrócić uwagę na dokładną wielkość powierzchni użytków rolnych. W większości przypadków uległa ona bowiem zmianie w stosunku do tych, które wykazywali we wnioskach składanych w zeszłym roku. Sytuacja ta ma miejsce w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gdów.

Powinni także pamiętać, że w przypadku, gdy nie znają aktualnego stanu posiadania użytków rolnych, mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Gminy w Gdowie. Zapewne najwięcej zrobi to w ostatnich dniach terminu, stąd zachęcamy, by wybrać się do urzędu wcześniej, by ominąć kolejki i bez pośpiechu uzyskać pomoc w sprawdzeniu wielkości użytków rolnych oraz poprawnym wypełnieniu wniosku. 

 

 

 

 

Foto: Mój Gdów. 

Tekst: na postawie www.gdow.pl 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content