Zwolnienie ze składek: ostatnie dni na deklaracje rozliczeniowe

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, które przewiduje Tarcza 5.0, należy przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października.
Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.
Ze zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku. I w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał przychód niższy minimum o 75 proc. w porównaniu z przychodem z analogicznym miesiącem z 2019 roku.

Jednak należy pamiętać, żeby przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składania). To też jest jeden z ustawowych warunków. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku.

Czas na złożenie wniosku jest do końca listopada. Można to zrobić  wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Źródło: www.zus.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content