ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczenie należności.

Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach wyliczania podstawy wymiaru i wysokości należnej składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 roku.

 

„Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad może być kilka wątpliwości. Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępnieni kalkulator” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak dodaje, narzędzie to ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczanie kwoty należnej składki.

„Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc” – tłumaczy profesor.

Kalkulator będzie na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.

Płatnik powinien uregulować wszystkie należne składki (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na jego indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Rozliczenie wpłaty na koncie jest na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie ma zaległości. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnicę w składkach za bieżący miesiąc trzeba dopłacić. Należy to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień br. jeszcze w grudniu.

Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku grudnia 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 roku. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki za pracowników, to można w rozliczeniu uwzględnić wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracowników w grudniu.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content