ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę 21 września w godzinach 10:00 – 12:00 ZUS i PFRON zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać m.in. o: rehabilitację leczniczą ZUS, orzekanie w sprawie niezdolności do pracy, prawo do dostępności, a także o model kompleksowej rehabilitacji z PFRON.

Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Chrzanowie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach
prewencji rentowej ZUS, kto ma prawo do rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację, ile trwa rehabilitacja i kto pokrywa jej koszty oraz jakie schorzenia można rehabilitować

Tel. 12 42 46 269,  18 449 85 45:

Orzekanie o niezdolności do pracy w okresie zagrożenia pandemicznego, jakie dokumenty przygotować, jak przygotować się do badania u lekarza orzecznika

Tel. 32 318 11 97

Niepełnosprawność, a niezdolność do pracy, dlaczego nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy, na jakie świadczenie może liczyć osoba, która straciła zdolność do pracy,

Tel. 14 632 76 73.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Jak skorzystać z prawa do dostępności,
tel. 12 31 21 412.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy
tel. 507 966 499.

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewnia uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykowany jest wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach: zawodowym, psychospołecznym i medycznym.  W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

Link do materiału audio:
https://drive.google.com/file/d/1Zb97DJZFAdWWsaheRB-SSbNPZCvRbf2X/view?usp=sharing

Więcej na temat Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS oraz harmonogram wydarzeń w regionie dostępny jest tutaj:
https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia/don
[
1].

Źródło:

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content