„ZORZA” JESZCZE ZATĘTNI NICZYM PRZED LATY. Podpisano stosowną umowę między gminą Gdów a gdowską parafią.

Marzenia wielu mieszkańców gminy Gdów właśnie się spełniają. Gmina Gdów oraz Parafia w Gdowie zawarły umowę użyczenia gminie dawnego Domu Katolickiego „Zorza” w Gdowie. Powstały dzięki ofiarności wielu osób piękny przedwojenny budynek z 1934 roku, w centrum Gdowa, kiedyś będący kulturalnym centrum miejscowości, a obecnie nieużytkowany i zaniedbany, otrzymał więc szansę, by odzyskać dawny blask. Przede wszystkim jednak, niczym przed laty, by zatętnić życiem kulturalnym. Gmina planuje bowiem pozyskać środki na jego remont, by służyła kolejnym pokoleniom, organizacjom i społeczeństwu. Droga do osiągniecia tego celu jest długa i kręta, warto jednak podjąć ten trud, wszak urokliwa „Zorza” jest głęboko zakorzeniona w wielu sercach, które czekają na szczęśliwe zakończenie sprawy remontu. 

Przede wszystkim na tym etapie zależy nam na pozyskaniu środków zewnętrznych, które pozwolą na wykonanie najpilniejszych prac na budynku. (…) Wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został złożony, czekamy na jego rozpatrzenie. Jeśli uda się pozyskać fundusze, będzie można realizować plan ratowania tego pięknego, secesyjnego  budynku i docelowo podjąć starania o utworzenia w nim miejsca otwartego na inicjatywy oddolne i potrzeby organizacji, wspólnot i grup społecznych

– informuje Wójt Gminy Gdów (źródło: gmina Gdów). 

Wnioskowanie o środki zewnętrzne oraz możliwość nieodpłatnego użytkowania budynku jest możliwe dzięki zawartej między gminą Gdów a gdowska parafią umowy użyczenia. 27 lutego 2023 r. w imieniu stron podpisali ją Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz ksiądz Proboszcz Bogusław Seweryn. Na razie umowa obejmuje tylko rok 2023. Na 20 lat zostanie zawarta, gdy tylko parafia założy księgę wieczystą dla nieruchomości, co może zająć około roku czasu. W tym czasie poznamy zapewne decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu gminie Gdów środków na remont „Zorzy” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku otrzymania dofinansowania gmina planuje gruntowną renowację dachu, odtworzenie attyk, odprowadzenia wód deszczowych, orynnowanie budynku. Budynek wymaga także pilnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów, ochrony przeciwwilgociowej i termicznej oraz prac kanalizacyjno – sanitarnych. To byłby dopiero pierwszy, niezbędny etap prac, pozwalający jednak myśleć o dalszych krokach mających na celu przystosowanie obiektu do użytkowania. 

Ze słowem „Zorza” można mieć różne skojarzenia. Miłośnicy lokalnej historii wiedzą, że przed wojną budynek pełnił funkcję niczym centrum kultury, skupiając w sobie życie kulturalne Gdowa, choć w założeniu miał być siedzibą… amatorskiego teatru gdowskiej Akcji Katolickiej. Jeszcze do roku 2011 funkcjonowało tu Przedszkole Samorządowe, by dwa lata potem wyprowadziły się z niego nawet siostry zakonne. Potem przez lata stał zaniedbany, przysłonięty przez drzewa, zamiast być, jak pierwotnie, wizytówką Gdowa. 

Niedawno podpisana umowa, to wynik wielu próśb mieszkańców, a także apelu, jaki wystosowali Seniorzy z gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2011 roku, popierając go wieloma zebranymi podpisami. O przekazanie budynku na rzecz gminy, osobiście zabiegał od wielu lat jej gospodarz, wójt gminy Zbigniew Wojas. 

Podpisana ostatnio umowa użyczenia to spełnienie wielu marzeń mieszkańców, którzy pragną by w tym miejscu ponownie można było organizować spotkania i wydarzenia dla lokalnej społeczności, parafii i gminy. Oby  gdowska „Zorza” wróciła do swojego pierwotnego przeznaczenia jak najszybciej. Jej rolą zawsze było bowiem służenie społeczności. 

Więcej na temat historii „Zorzy” można przeczytać na stronie „Podziel się historią”: https://www.facebook.com/podzielsiehistoriagdow/posts/pfbid02vEhKpHpJrSTpC1sHfYmvuR1gtShhA15RDJiUUtbzGDbk8uC9vCTtpiLFvuyxK52gl . 

 

 

 

 

 

FOTO: „Mój Gdów” (zdjęcia Domu Katolickiego „Zorza” w Gdowie); Gmina Gdów (zdjęcia z podpisania umowy), zdjęcia z archiwów prywatnych użyczone na potrzeby wystawy „Zatrzymana Chwila” w Gdowie (archiwalne zdjęcia „Zorzy”). 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content