Zmiany w składzie prezydium Rady oraz Zarządzie Powiatu Wielickiego.

Jak informuje oficjalny portal Powiatu Wielickiego podczas 39. sesji Rady Powiatu Wielickiego dokonano zmian w składzie prezydium Rady oraz Zarządzie Powiatu Wielickiego.

Z funkcji przewodniczącego Rady odwołano Marka Burdę. W jego miejsce powołano Józefa Dudę. Zmiana przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego odbyła się na wniosek grupy radnych.  Skład prezydium Rady Powiatu Wielickiego uzupełniono o dwóch wiceprzewodniczących. Te funkcję powierzono Tadeuszowi Feretowi i Marcinowi Matuszykowi, reprezentującemu okręg Gdów-Biskupice-Kłaj.

Z kolei na wniosek starosty wielickiego, który poprali radni, odwołano trzech członków Zarządu Powiatu Wielickiego:  Aleksandrę Ślusarek, Zdzisława Prochwicza oraz Romana Wcisło. Ich miejsce zajęli: Roman Koszyk, Piotr Nowak i Jan Wandas. Żadna z powołanych osób nie będzie etatowym członkiem Zarządu.

Więcej informacji na: www.powiatwielcki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content