Zmiany organizacji ruchu w Krakowie w dniach 29.10-3.11 oraz w Wieliczce

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych w Krakowie zostaje zmieniona organizacja ruchu juz od 29.11.

Jak podaje portal krakow.pl w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Powstańców Śląskich z ul. Wielicką i Powstańców Wielkopolskich. Ruch samochodowy zostanie przywrócony na wszystkich dostępnych kierunkach.

W nocy z piątku na sobotę, 28/29 października wykonawcy budowy łącznicy kolejowej Zabłocie – Krzemionki, z uwagi na Święta Wszystkich Świętych i wzmożony ruch na drogach, udrożnią wszystkie kierunki ruchu na zajętym przez nich skrzyżowaniu al. Powstańców Śląskich z ul. Wielicką i Powstańców Wielkopolskich. Zlikwidowana zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która wymusza na kierowcach korzystanie z objazdów przez Zabłocie, al. Pokoju czy ul. Półłanki. Taka sytuacja potrwa do czwartku 3 listopada. Wtedy powrócą częściowe, jednak dużo mniejsze niż teraz, utrudnienia.

Jak podaje ZIKIT.pl w Krakowie w dniach od 29.10 do 2.11  zostaną uruchomione specjalne linie tramwajowe i autobusowe (więcej info tutaj), a w okolicach cmentarzy zostaną wprowadzone następujące zmiany:

Cmentarz Rakowicki

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach:

29 października od godz. 10:00 do 1 listopada

 • ulica Rakowicka wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Lubomirskiego do ul. Grochowskiej;

31 października od godz. 23:30 do 1 listopada

 • ulica Rakowicka wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Prandoty.

Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacji Miejskiej w Krakowie, dojazdu do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 (dojazd tylko od ul. Lubomirskiego), pojazdów posiadający przepustkę ZIKiT.

ulica Prandoty, Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego)

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 31 października od godz. 23:30 do dnia 1 listopada

 • ulica wyłączona z ruchu;
 • dopuszczeni do wjazdu: pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, niepełnosprawni (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada); zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania;
 • parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 1.11.2016r.).

ulica Olszańska

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 29 października od godz. 10:00 do 1 listopada

 • ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką;
 • zakaz parkowania na ul. Olszańskiej.

ulica Chrobrego i aleja Beliny-Prażmowskiego

 • organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

ulica Kamienna

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od al. 29 Listopada do przejazdu kolejowego;
 • od al. Słowackiego dojazd tylko do ul. Murowanej, dalej brak przejazdu;
 • parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany po prawej stronie do przejazdu kolejowego – dojazd od al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 1.11.2016 r.).

wszystkich świętych 2016

Cmentarz Batowicki

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • Ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice;

Dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.

ulica Powstańców

 • obustronny zakaz zatrzymywania się w dniach 29.10 -1.11.2016r.
 • niepełnosprawni w dniu 1 listopada mogą parkować przy kaplicy w Batowicach;
 • w dniu 1 listopada od godz. 5:00 zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.

ulica Reduta

 • wyłącza z ruchu kołowego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna) w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ulica Strzelców

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku
  ul. Strzelców od ulicy Powstańców do Ronda Barei;
 • w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

dodatkowy parking ulica Rozrywka – dojazd przez ulicę Powstańców i Strzelców.

Uwaga! W związku z prowadzonymi pracami na ul. Reduta na odcinku od ul. Rozrywka do ul. Sabały wyjazd z parkingu do ul. Strzelców przez ul. Reduta Boczna (sięgacz łączący ul. Strzelców z ul. Reduta).

wszystkich świętych 2016

Cmentarz Grębałów

ulica Kocmyrzowska

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • pozostawiony ruch dwukierunkowy na ul. Kocmyrzowskiej;
 • dopuszczone parkowanie równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów –
  w dniu 1.11.2016r. w godz. 5:00 – 20:00, po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania się.
 • wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych
  w Krzesławicach od ulicy Zielony Jar do ulicy Kocmyrzowskiej
  w dniu 1.11.2016r. od godz. 5:00;
 • ulica Darwina wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej w dniu 1.11.2016r. od godz. 5:00;
 • dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;
 • zakaz zatrzymywania się na ul. Darwina na odcinku od
  ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej w dniach 29.10 – 1.11.2016r;
 • przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych
  w Krzesławicach w dniu 1.11.2016r. około godz. 20:00 – po decyzji Policji.

wszystkich świętych 2016

Cmentarz Podgórski

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • ulice Ludowa i Wapienna wyłączone z ruchu;
 • zaopatrzenie stoisk handlowych do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania;
 • ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu;
 • parking:
 • ulica Wielicka – pod Urzędem Miasta Krakowa.

Cmentarz Salwator

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 29 października – 1 listopada

 • zakaz zatrzymywania się na ulicy Wodociągowej
  i Malczewskiego.

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • ulice św. Bronisławy i Malczewskiego wyłączone z ruchu;
 • dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00.
 • zakaz zatrzymywania się na ul. św. Bronisławy
 • dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: Komunikacja Miejska w Krakowie (KMK);taxi; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.
 • na ul. Malczewskiego zakaz zatrzymywania się po prawej stronie od ul. Ks. Józefa w kierunku kopca.

Cmentarz przy ulicy Bieżanowskiej

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • ul. Podmiłów – wprowadzenie jednego kierunku ruchu od
  ul. Bieżanowskiej w kierunku ul. Młodzieży;
 • ul. Młodzieży – wprowadzenie jednego kierunku ruchu od
  ul. Podmiłów w kierunku ul. Bieżanowskiej;
 • ul. Bieżanowska – zakaz zatrzymywania się pojazdów w rejonie cmentarza w dniach 29 października – 1 listopada.

Cmentarz przy ulicy Wspólnej

zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00

 • ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska);
 • dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych.
 • wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej), Jastrzębiej i Wspólnej (na ślepym odcinku).

WIELICZKA

Zamiana organizacji ruchu drogowego w okolicach Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w okresie Wszystkich Świętych 2016 roku:

 • W Wieliczce w okresie uroczystości  Wszystkich Świętych tj. 31 października 2016 r. godz. 06.00 do 1 listopada 2016 r. do godz. 22.00 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji  ruchu drogowego w rejonie Cmentarza Komunalnego.
 • Zalecany będzie dojazd do Cmentarza od strony Krakowa drogą krajową nr 94 oraz ulicą Czarnochowską.
 • Na czas trwania zmiany organizacji ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Czarnochowskiej oraz ul. Grottgera, na których dodatkowo będzie możliwość zatrzymywania się po stronie lewej wzdłuż chodnika.
 • Nastąpi ograniczenie prędkości wraz z zakazem zatrzymywania w ciągu ul. Piłsudskiego oraz zamknięcie łącznika pomiędzy ul. Czarnochowską a ul. Piłsudskiego barierami ze światłem koloru czerwonego.
 • W wyżej wymienionych dniach będzie można nieodpłatnie parkować samochody osobowe na parkingu przy ulicy Dembowskiego oraz na placu przed Szkołą Podstawową nr 2, przy ulicy Legionów.
 • Linie autobusowe pozostają niezmienione i będą kursować wg rozkładów obowiązujących w niedziele i święta. W dniach 31.10 – 01.11. br będzie kursować dodatkowa linia autobusowa nr 804.

Jeśli w Gdowie także będzie zmieniona organizacja ruchu poinformujemy o tym niezwłocznie.

źródło: www.zikit.krakow.pl, www.krakow.pl, http://www.wieliczka.eu/p

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content