Zgłoś swój pomysł na nazwę ronda

Od kilku miesięcy korzystamy z nowego ronda na obwodnicy Gdowa na ul. Łapanowskiej. Na razie rondo pozostaje bezimienne. Masz pomysł czyim imieniem nazwać to miejsce? Wyraź swoją opinię.

Przypominamy, że rondo na ul. Bocheńskiej jest imienia księdza Karola Wojtyły a nowy most na Rabie nazwano „Mostem 100-lecia Niepodległości”.

Na stronie gdow.pl znajdujemy informację, że w pismach, które dotychczas wpłynęły do Urzędu Gminy zostały zgłoszone już pewne propozycje, mianowice: Rondo im. generała Józefa Hallera, Rondo im. generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego czy Rondo im. Janusza Kuliga. 

Swoje propozycje można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: ronda@gdow.pl lub składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów do 22 lutego br. Zgłoszone sugestie zostaną zebrane i przedstawione Radzie Gminy.

 

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content