ZGK Gdów informuje o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki od 6 lipca 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie informuje, o zmianie wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 6 lipca 2018 r.

„W związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. wydaną na podstawie rozpatrzonego wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków złożonego przez Spółkę,  oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy nr LIV/395/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 6 lipca 2018 roku ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki są następujące:”

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto obowiązująca do dnia 05.07.2018r. Cena/stawka netto w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy
1. I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe oraz jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych Cena w zł za 1m³ dostarczonej wody 3,65 3,65
Opłata abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 6,00 5,44
2. II grupa taryfowa – odbiorcy zbiorowi (odbiorcy wody do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej Cena w zł za 1m³ dostarczonej wody 3,95 3,65
Opłata abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 6,00 16,99

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących do dnia 31.12.2018 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gdów LIV/395/2018:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto obowiązująca do dnia 05.07.2018r. Cena/stawka netto w okresie od 06.07.2018 r. do 31.12.2018 r. w zł (w okresie obowiązywania Uchwały Rady Gminy o dopłatach)
1. I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe oraz jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych Cena w zł za 1m³ dostarczonej wody

 

4,85

 

4,85

 

2. II grupa taryfowa – odbiorcy zbiorowi (odbiorcy wody do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej Cena w zł za 1m³ dostarczonej wody

 

5,05

 

5,05

 

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje:

INFORMACJA DOT. WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

UCHWAŁA RADY GMINY GDÓW NR LIV 395 2018 Z 28 CZERWCA 2018 R.

Źródło: www.zgkgdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content