Zebrania wiejskie czas zacząć

Kunice i Liplas rozpoczną 22 września cykl tegorocznych zebrań w poszczególnych sołectwach. Jako ostatni debatować będą mieszkańcy Zręczyc, gdzie, zgodnie z harmonogramem, zebranie wiejskie odbędzie się 13 października.

Uczestnicząc w takim zebraniu, mieszkańcy będą mogli zdecydować o podziale środków pozostawionych do dyspozycji sołectw, które w 2023 roku zaplanowano ogółem w kwocie 941 575,00 zł. Również tematem takich spotkań m.in. jest podsumowanie działalności sołectwa za rok 2022 oraz omówienie spraw bieżących poszczególnych wsi

– informuje Gmina Gdów.

Wśród zadań zebrania wiejskiego można wskazać min. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej, decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych czy ustalanie potrzeb sołectwa i zgłaszanie ich do budżetu gminy, stąd tak ważne jest, by dla dobra sołectwa, uczestniczyło w nich jak najwięcej osób.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem zebrań.

Źródło: Gmina Gdów,  INFOR.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content