Zaproszenie na Warsztat refleksyjny organizowany przez LGD Dolina Raby

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” serdecznie zaprasza na „warsztat refleksyjny” na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku w czwartek 24 lutego 2022 r. (czwartek) od godz. 14:00 w programie do wideokonferencji Google Meet (link do spotkania: meet.google.com/wqr-kriv-yvp  ). 

Do uczestnictwa w warsztacie szczególnie zaproszeni są członkowie stowarzyszenia, beneficjenci, wnioskodawcy, zainteresowani mieszkańcy. 

Dyskusja będzie przebiegać co najmniej wokół poniższych pytań:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanych czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działania animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Po spotkaniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem: http://www.profitest.pl/s/45659/JcPNi6DJ .  Wyniki dyskusji oraz ankiety zostaną wykorzystane do wypełnienia sprawozdania z realizacji LSR za 2021 r. do Samorządu Województwa Małopolskiego. Konieczność przeprowadzenia w/w warsztatu wynika z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Źródło: 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content