Zaproszenie na uroczystość upamiętnienia księdza Ludwika Kusionowicza oraz Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej

W niedzielę 15 września br. na cmentarzu parafialnym w Gdowie, podczas Mszy Świętej o godz. 16:00, poświęcone zostaną epitafia umieszczone na ścianie kaplicy cmentarnej.

Upamiętniają one spoczywające w krypcie pod kaplicą postaci – księdza Ludwika Kusionowicza – długoletniego proboszcza Parafii Gdów (lata 1842-88), kanonika katedry tarnowskiej, dziekana wielicko-niepołomickiego, inspektora szkolnego, założyciela Bractwa Wstrzemięźliwości, autora Kroniki „Liber Memorabilium” zawierającej dokładny opis Bitwy pod Gdowem 1846, fundatora stypendium dla ubogich, inicjatora rozbudowy kościoła – odznaczonego papieskim dystynktorium (zostało ono umieszczone na epitafium). Drugie epitafium poświęcone jest pamięci fundatorki tejże kaplicy – baronowej Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej, dziedziczki Fałkowic i Gdowa, wielkiej kolatorki kościoła. Epitafia ufundował Stan Grodyński ze Szkocji, potomek Gdowskiego organisty i pierwszego nauczyciela szkoły publicznej – Sylwestra Kusionowicza.

Następnie, około godz. 17:20 w Centrum Kultury w Gdowie odbędzie się spotkanie tematyczne z rodziną Grodyńskich oraz p. Franciszkiem Danielem, którzy przybliżą zebranym historię księdza Ludwika Kusionowicza oraz baronowej Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content