Zakończenie roku szkolnego. Zmiany po wakacjach

To już dziś zabrzmiał ostatni dzwonek w szkołach przed rozpoczęciem się wakacji. Uczniowie otrzymali świadectwa z ocenami, na które ciężko pracowali przez cały rok. Po wakacjach szkoły czeka wiele zmian. Przede wszystkim uczniowie obecnych klas szóstych nie pójdą do gimnazjum, ale do klasy siódmej.W związku z reformą edukacji Gimnazjum w Gdowie ma zostać włączone do Szkoły Podstawowej w Gdowie, a Gimnazjum w Niegowici do Szkoły Podstawowej w Niegowici.

W niektórych placówkach zmienią się osoby na stanowisku dyrektora. Podczas poniedziałkowego spotkania Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas złożył podziękowania na ręce odchodzących dyrektorów.

(*)W związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora listy gratulacyjne i podziękowania zostały skierowane do Agnieszki Partyki – Wiej, która przez ostatnie 5 lat kierowała Szkołą Podstawową w Książnicach, a także do Małgorzaty Kołos pełniącej w ostatnim roku obowiązki dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach.

Podziękowania zostały złożone również na ręce dyrektorów szkół gimnazjalnych. W tym roku, po 45 latach pracy pedagogicznej (w tym 4 – letnim okresie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gdowie i 18 – letnim okresie pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum w Gdowie) na emeryturę odchodzi dyrektor Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie Jan Zawała. Ponadto, w związku z tym, że w wyniku reformy oświaty z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum w Niegowici zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Niegowici dobiega końca 13-letni okres pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum przez Leszka Rajtarskiego. Na mocy ustawy od nowego roku szkolnego zostanie on zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegowici, do której zostaje włączone Gimnazjum w Niegowici. Natomiast w związku z przejściem na emeryturę dyrektora Gimnazjum Jana Zawały zastępcą dyrektora SP w Gdowie Adama Kasprzyka zostanie prawdopodobnie dotychczasowa wicedyrektor Gimnazjum Dorota Kasprzyk.

W marcu br. Wójt Gminy Gdów ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora w szkołach podstawowych w Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, Niegowici, Winiarach, Zręczycach oraz w Przedszkolu Samorządowym w Szczytnikach.

Konkursy na stanowiska dyrektorów przeprowadziła komisja konkursowa w skład której weszli: przedstawiciele gminy Gdów, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz związków zawodowych.

W wyniku przeprowadzonych konkursów kandydatami na stanowiska dyrektorów zostały wybrane następujące osoby:
SP w Jaroszówce – Elżbieta Średniawa,
SP w Książnicach – Grzegorz Piętak,
SP w Marszowicach – Grzegorz Dziedzic,
SP w Niegowici – Małgorzata Dymek,
SP w Winiarach – Beata Kramarska,
SP w Zręczycach – Ryszard Micek,
PS w Szczytnikach – Edyta Książek.

Wszystkim uczniom,pedagogom, pracownikom obsługi szkół życzymy spokojnych, ciepłych wakacji i udanego odpoczynku.

(*) gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content