Zakończenie roku szkolnego, nagrody dla najlepszych uczniów

Ten rok szkolny zdecydowanie różnił się od poprzednich. Od połowy marca z powodu pandemii uczniowie nie chodzili do szkoły, rozpoczęła się nauka zdalna.

Także inne niż zawsze są dzisiejsze zakończenia roku szkolnego. Nie ma spotkań wszystkich uczniów szkoły na sali gimnastycznej, aby wyróżnieni mogli odebrać nagrody przy całej społeczności szkolnej. Dziś uczniom nie towarzyszą rodzice. Klasa spotyka się z wychowawcą, bez obecności innych nauczycieli. W szkołach obowiązywały harmonogramy, każda klasa przychodziła po świadectwa na inną godzinę. Wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym. 

Mój Gdów towarzyszył dziś ósmoklasistom z Gdowa, którzy z rąk Dyrektora oraz Wychowawców otrzymali wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i sporcie, a także podziękowania za pracę charytatywną:

a także trzecioklasistom z Jaroszówki:

Uroczystość w Gdowie była okazją także do podziękowania za pracę i pożegnania nauczycieli oraz pracowników obsługi, którzy przechodzą do innych placówek lub odchodzą na emeryturę.

Na zakończenie roku szkolnego przyznawane są także nagrody edukacyjne Wójta Gminy Gdów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe. W tym roku nagrodzeni zostali:

 ZA WYNIKI W NAUCE:

1. MATEUSZ STOLARZ– UCZEŃ KLASY VIII A SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W GDOWIE  – nagroda w wysokości 1 500zł. za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie najwyższej w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie średniej z ocen obowiązkowych zajęć edukacyjnych w drugim etapie nauki oraz za wzorowe zachowanie

2. PIOTR ŁASZCZYK – UCZEŃ KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W ZRĘCZYCACH – nagroda 1 500zł. za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie najwyższej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Zręczycach średniej z ocen obowiązkowych zajęć edukacyjnych w II etapie nauki
oraz za wzorowe zachowanie.

 ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

1. MAJA WILKOSZ – UCZENNICA KLASY V B SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W GDOWIE – nagroda 500 zł. za sukces jakim jest tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego
w roku szkolnym 2019/2020 oraz wybitne wyniki w nauce – średnia 6,0 i wzorowe zachowanie

2. KAMIL PODOLAK – UCZEŃ KLASY VIII A SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W GDOWIE – nagroda w wysokości 800zł. za zdobycie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego oraz Małopolskiego Konkursu Informatycznego oraz bardzo dobre wyniki w nauce w całym II etapie edukacyjnym

3. MACIEJ RYBAK – UCZEŃ KLASY VIII B SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W GDOWIE – nagroda w wysokości 800zł. za zdobycie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu finalisty w Małopolskim Konkursie Biblijnym oraz bardzo dobre wyniki w nauce w całym II etapie edukacyjnym

Gratulujemy!

Wszystkim życzymy spokojnych i radosnych wakacji!

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content