Zagórzany, Książnice, Marszowice- prace idą pełną parą

Wakacje to dla wielu osób czas relaksu i odpoczynku. Jednak jest to także dobry okres na wykonanie remontów, naprawy i budowy.

Dziś przedstawiamy jak wygląda sytuacja w Marszowicach przy budowie sali sportowej, w Książnicach przy elewacji szkoły i w Zagórzanach przy budowie chodnika.

Nowy wygląd SP w Książnicach

W pierwszych dniach lipca rozpoczął się remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Książnicach. Prace są już bardzo zaawansowane, a ich finał ma nastąpić nie później niż 18 sierpnia.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu styropianem ścian o powierzchni ok. 800 m2 budynku szkoły w Książnicach wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  akrylowej, wykonaniu cokołu z płytek imitujących kamień oraz z tynku mozaikowego, wymianie parapetów, malowaniu elementów metalowych, remoncie instalacji odgromowej, naprawie stopni schodowych…. Wartość robót wynosi 125 989,07zł

Nowy chodnik i asfalt w Zagórzanach

W ostatnim tygodniu sierpnia zakończy się budowa chodnika przy drodze gminnej w Zagórzanach – od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku kościoła. Dodatkowo, zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku.

Wykonawcą prac jest Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Tran-Ziem Jerzy Satoła, Zbydniów 152, 32—741 Tarnawa, która została wyłoniona w trybie przetarg nieograniczonego. W ramach inwestycji na odcinku około 200mb powstaje chodnik z kostki brukowej oraz zaplanowano budowę odcinka kanalizacji deszczowej i powstanie tzw. mijanki. Po wykonaniu chodnika i mijanki zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa ze spadkiem jezdni w kierunku istniejącego rowu.

Koszt prac to około 200 000zł. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonawca udzieli gwarancji jakości wykonania robót na okres 5 lat. 

Budowa sali sportowej w Marszowicach

Uczniowie wypoczywają na wakacjach, a to doskonały czas na przyspieszenie prac na budowie sali gimnastycznej przy SP w Marszowicach. Obecnie roboty trwają nie tylko wewnątrz, ale zagospodarowywany jest także teren wokół budynku.

źródło: gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content