Zadbaj o bezpieczeństwo – zaproś kominiarza!

Jesień w pełni, robi się coraz chłodniej a to oznacza, że trzeba będzie zacząć ogrzewać mieszkania. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020. (zobacz tutaj: www.izbakominiarzy.pl).

W Komunikacie przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną „Zaproś kominiarza!”.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:

– przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,

– przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,

– przewody wentylacyjne – 1 raz w roku,

Jak groźne jest zaniedbanie kominów świadczą statystyki.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. (Dane statystyczne KG PSP źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019).

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. (Dane statystyczne KG PSP źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019)..

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Pełen tekst komunikatu: https://izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2019/09/Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2019.pdf

źródło: „Centrum Prasowe PAP”, Źródło informacji: Krajowa Izba Kominiarzy

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content