Zachęcamy do udziału w konkursach organozwanych przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursach: „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!” oraz „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. W pierwszym konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 11-14 lat, natomiast drugi adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lat.

Masz wakacje, bywają dni, że się nudzisz? Bądź kreatywny, weź udział w konkursie, może uda Ci się zdobyć nagrodę! 

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka(at)krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Zapraszamy również uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci: zobacz tutaj

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl 

KRUS organizuje także  II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs, adresowany do młodzieży w wieku 15 – 24 lata, będzie trwał do 30 września 2020 r. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2 – minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest to, by uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres: wizjazero@krus.gov.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września br.

więcej szczegółowych informacji: zobacz tutaj

 

 

źródło: https://www.krus.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content