Za miesiąc rekrutacja do przedszkoli i szkół

Na terenie gminy Gdów znajduje się czternaście samorządowych placówek oświatowych, a liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym i szkolnym przekracza dwa tysiące. Oprócz dwóch przedszkoli samorządowych (w Gdowie i Szczytnikach) znajduje się 11 szkół podstawowych oraz szkoła muzyczna I stopnia. 

Proces rekrutacji do szkół i przedszkoli rozpoczyna się wiosną każdego roku. Za miesiąc rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można będzie składać w terminie od 1 do 18 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2022.

Rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 6 do 20 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 26 kwietnia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów określa Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi kryteriów oraz terminów związanych z procesem rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:
KRYTERIA
TERMINY

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych:
KRYTERIA
TERMINY

 

Źródło: Gmina Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content