Z życia szkół

Bilczyce

W Szkole w Bilczycach odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów.

Gdów

Na początku października Samorząd Szkolny przeprowadził akcje ważenia plecaków szkolnych mającą na celu uświadomienie uczniom uczniom szkodliwości noszenia zbyt ciężkich plecaków.

Każdy uczeń miał możliwość zważenia swojego tornistra na szkolnym korytarzu. Chętni, którzy znali wagę swego ciała, mogli dowiedzieć się, czy masa plecaka nie jest zbyt duża.

Każdy ważący się uczeń otrzymał małą ulotkę informującą o masie plecaka oraz o tym co może zrobić, by ją zmniejszyć.

Działań podjęli się chłopcy z klasy VIa – Krzysztof Głowiak i Oliwier Pakuła.

14 października, po raz pierwszy od wielu lat, w naszej szkole nie było apeli, galowych strojów oraz radosnego śmiechu dzieci. Z uwagi na sytuację panującą w kraju zrezygnowaliśmy z takiej formy świętowania, która niejako stanowiła tradycję w naszej szkole. W zamian za to uczniowie, w klasach na godzinach wychowawczych, mierzyli się z konkursami dotyczącymi szkoły i jej pracowników. Nasi podopieczni z wypiekami na twarzy szukali odpowiedzi na pytania dotyczące życia szkoły. Prawdziwymi znawcami placówki i jej pracowników okazali się uczniowie klasy IV b. Gratulujemy !

Nauczyciele w swoich klasach przeprowadzili krótką pogadankę na temat Komisji Edukacji Narodowej oraz roli edukacji w życiu człowieka. Uroczysty apel zastąpiony został animacją zawierającą życzenia dla wszystkich nauczycieli. Film przygotowali uczniowie współpracujący z zarządem samorządu uczniowskiego, czyli chłopcy z klasy 7b: Adrian Sosin oraz Jan Jasek.

Samorząd uczniowski zadbał także o osobiste złożenie życzeń wszystkim pracownikom szkoły, a rada rodziców postanowiła uprzyjemnić im ten dzień słodkim poczęstunkiem. Szkoła przybrała odświętny wygląd, dzięki dekoracji drzwi poszczególnych klas.

Marszowice

W Szkole w Marszowicach odbyło się Ślubowanie I klasy.

Pierzchów

Nasza szkoła podjęła wyzwanie SP w Niegowici i włączyła się w pomoc dla Leosia. W ramach akcji charytatywnej Uczniowie i nauczyciele wykonali ćwiczenia.

Szczytniki

30 września 2020 r. w naszej szkole z okazji „Dnia chłopaka” odbyły się wybory na „Najsympatyczniejszego chłopaka” naszej szkoły. W głosowaniu wzięły udział wszystkie dziewczęta. Każda z nich oddała głos na wybranego przez siebie faworyta. Najsympatyczniejszym chłopakiem szkoły podstawowej w kategorii klas I-III został Jakub Turecki,w kategorii klas IV-VIII Maciej Miszczyk. Chłopcy dostali certyfikaty oraz słodki upominek.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Baśniowy portret w ramie”. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką portretu bohatera z wybranej baśni. Spośród wszystkich pięknych prac trzy zdobyły wyróżnienie.

Są to prace uczennic : Laury Kuchnik z klasy II, Oliwii Job z klasy III i Anny Cagiel z klasy VII. Wyróżnione portrety wezmą udział w drugim etapie konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

 

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content