Z życia szkół….

Po długiej przerwie wracamy do naszego cyklu „Z życia szkół…”.  Dziś zaglądamy do szkoły w Niegowici i w Książnicach.

Niegowić

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2020 r.

20 września – to ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Dla przedszkolaków z Niegowici był to dzień pełen uśmiechu, wspaniałych zabaw i gier oraz radości z przebywania razem.

 

Spektakl ekologiczny „Podniebna misja” dla klas 0-I

 

W poniedziałkowy ranek 21 września 2020 r., Oddziały przedszkolne oraz klasa I uczestniczyły w spektaklu ekologicznym oraz prelekcji pani Anny Osielczak na temat projektu realizowanego przez Gminę Gdów  „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz lub biomasę”.

Organizatorem spektaklu  oraz prelekcji był Urząd Gminy w Gdowie.

Spek­takl eko­log­iczny „Pod­niebna misja” opowiadał o złej królowej Spalinie, która wszelkimi sposobami chce zatruć świat i zniszczyć środowisko nat­u­ralne, co w jej mnie­ma­niu zapewni jej władzę nad wszys­tkimi…

Pomaga jej smok — Smog, kiedyś zacny ekolog, dziś nieszczęśliwy sługa Spaliny. Smok poz­naje jed­nak dwie niezwykłe istoty: ważkę Grażynę i muchę Krysię, które odmienią serca zarówno smoka, jak i okrut­nej wład­czyni, a także uchronią ziemię przed marnym losem.

W spek­taklu poruszany był tem­aty smogu, niskiej emisji, seg­re­gacji odpadów i degradacji środowiska nat­u­ral­nego.

Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia były: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

Dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w spektaklu; odpowiadały na pytania  i łamigłówki oraz włączyły się we wspólny taniec.

Spektakl połączył wspani­ałą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 

 

Książnice

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole w Książnicach

W roku szkolnym 2020/2021 bierzemy udział w  Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Projekt realizowany jest przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

Projekt został złożony w październiku 2019 r., po otrzymaniu pozytywnej akceptacji projektu, rozpoczęliśmy działania promujące czytelnictwo w naszej szkole.

W ramach projektu zaplanowano działania:

– Spotkania  książką dla najmłodszych,

– Pasowanie na czytelnika,

– Przedstawienie promujące czytelnictwo,

– Akcja „starsi czytają młodszym”,

– Kiermasz Taniej książki

– Kącik Miłośników Książek którego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek

-Konkursy czytelnicze dla młodszych i starszych uczniów:

  • Czytelnik roku –całoroczny konkurs -współzawodnictwa uczniów,
  • Mój ulubiony bohater  literacki – konkurs plastyczny dla klas młodszych,
  • Konkurs Zareklamuj książkę – konkurs na najciekawszy slogan zachęcający do czytania książek,

-Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach,

– współpraca szkoły, biblioteki szkolnej z MBP w Dobczycach,  promowanie  czytelnictwa wśród uczniów i rozbudzaniu zainteresowania literaturą dziecięcą,

– zapoznanie dzieci z twórczością klasyków literatury dziecięcej polskiej i światowej,

– motywowanie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i biblioteki miejskiej,

– doskonalenie techniki czytania z wykorzystaniem książek wypożyczonych z biblioteki,

– wdrażanie uczniów do korzystania z książek na różnych nośnikach,

– uświadomienie rodzicom korzyści wynikających z czytania,

– rozwijanie sprawności językowych i inwencji twórczej uczniów,

– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,

– promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi,

– zapoznanie z zawodami ludzi pracujących nad powstaniem książki,

– uświadomienie uczniom obowiązku poszanowania książki jako wytworu pracy ludzkiej,

– zapoznanie z tradycyjnym  katalogiem kartkowym  oraz z katalogiem elektronicznym.,

-Konkurs Recytatorski

Działania te zaczęliśmy realizować od stycznia 2020 r.:)

Książki zakupione w ramach realizowanego projektu wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej. 

Kwota dofinansowania –  4000 zł. ,  wkład własny – 1000 zł

więcej szczegółów na stronie szkoły: zobacz tutaj

źródło: /spksiaznice.edupage.org/; spniegowic.szkolnastrona.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content