Z życia OSP…

Styczeń za nami. W tym miesiącu Strażacy zmagali się z licznymi wezwaniami do powalonych drzew czy zerwanych linii energetycznych, wyjeżdżali do kolizji drogowych oraz uczestniczyli w ćwiczeniach doszkalających i kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Obecnie podczas odbywających się zebrań w jednostkach OSP uczestniczą w kampanii sprawozdawczej, podczas której przedstawiają sprawozdania z działalności swojej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. 

Zapraszamy do przeglądu!


2 stycznia 2023 r.

Z początkiem stycznia Strażacy postanowili podsumować miniony 2022 rok, ale także przedstawić cele na przyszłe miesiące.

OSP GDÓW – podsumowanie:

W 2022 roku jednostka OSP Gdów odnotowała łącznie 178 wyjazdów: 33 pożary, 110 miejscowych zagrożeń, 9 fałszywych alarmów, 10 ćwiczeń, 16 wyjazdów gospodarczych. Ponadto Strażacy wyjeżdżali również poza teren Gminy Gdów m.in. były to: transport darów na Ukrainę, ćwiczenia taktyczno-bojowe „POWÓDŹ 2022” w Targowisku, ćwiczenia plutonu zaopatrzenia wodnego w Targowisku czy pożar hali produkcyjnej w Wieliczce. Obecnie na terenie województwa małopolskiego jednostka OSP Gdów zajmuje 11 miejsce pod względem wyjazdowości jednostek OSP.

OSP KUNICE – podsumowanie:

W 2022 roku jednostka OSP Kunice wyjeżdżała łącznie 23 razy w tym: 3 pożary, 15 miejscowych zagrożeń, 1 ćwiczenia, 4 wyjazdy gospodarcze.

OSP PIERZCHÓW – podsumowanie:

W 2022 roku jednostka OSP Pierzchów wyjeżdżała do akcji 49 razy w tym: 15 pożarów, 31 miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmy. Ponadto były także liczne wyjazdy gospodarcze, ćwiczenia oraz szereg innych zadań realizowanych przez OSP. Dodatkowo 3 druhów ukończyło kurs podstawowy w zawodzie strażak i wstąpiło w strażackie szeregi, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza czynnie brała udział w kilku wydarzeniach, między innymi ćwiczeniach, zabawach i zawodach.

Ponadto straż brała udział w różnego typu wydarzeniach m.in.:”Dzien Strażaka” w Gdowie, msza strażaków w Łagiewnikach czy zorganizowanych przez nich Mikołajki dla dzieci,  zabawie sylwestrowej, ale również remoncie sali.

Najważniejszym zakupem był zestaw narzędzi hydraulicznych firmy Weber Rescue, a także zestaw poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem pozyskanym z KP PSP w Wieliczce. Z dofinansowania KSRG została zakupiona prądownica Rosenbauer oraz kapoki. Strażacy podziękowali również wszystkim firmom i sponsorom, ale także Mieszkańcom, bez których pomocy finansowej i zaufaniu nie udałoby się tego wszystkiego osiągnąć.

 

OSP Gdów

OSP Kunice

OSP Pierzchów

 

 

 

 

 

 


6 stycznia 2023 r.

OSP Gdów

Od kilku lat, tradycyjnie druhowie z OSP Gdów czuwali nad bezpieczeństwem osób uczestniczących w Orszaku Trzech Króli zorganizowanym w Gdowie.


7 stycznia 2023 r.

OSP Marszowice

Odbył się nabór dzieci do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


15 stycznia 2023 r.

OSP Książnice

Przez kolejne 3 dni Strażacy rozpoczęli roznoszenie swoich autorskich strażackich kalendarzy. Zebrane datki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie, rozwój i doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. To właśnie dzięki takiego rodzaju zbiórkom czy darowizn otrzymanych od prywatnych osób jednostka może się rozwijać.

 

OSP Bilczyce

Przyłączyło się do akcji #fotoRAMKAdlaFranka. Akcja została zainicjowana przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie, a na celu ma pomoc w zbiórce funduszy na leczenie chorego na raka Franka. Strażacy nominację otrzymali od OSP w Trąbkach, a sami, dorzucając swoją cegiełkę na pomoc w leczeniu, nominację przekazali druhom z OSP Liplas.

 

OSP Wieliczka

6 Strażaków z OSP Wieliczka wzięło udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), po którym wręczone zostały tytuły państwowego ratownika. Kurs odbył się w remizie w Gdowie, a organizatorem był MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba.


19 stycznia 2023 r.

OSP Kunice o godz. 14:57 wezwane zostało do zderzenia dwóch samochodów osobowych w Fałkowicach.

 

OSP Gdów o godz. 9:06 wezwane zostało do kolizji drogowej w Jaroszówce.

 

Niestety również tego dnia do strażaków z OSP Gdów dotarła smutna wiadomość o śmierci ich wieloletniego druha 68- letniego śp. Jana Daniela.


20 stycznia 2023 r.

OSP Kunice o godz. 22:52 wezwane zostało do powalonego drzewa w Kunicach, które spowodowało, że droga była całkowicie nieprzejezdna.


21 stycznia 2023 r.

OSP Szczytniki

W ramach podziękowania za otwartość i wsparcie, którymi została obdarzona kolęda strażacka, ale także w związku z Dniem Babci i Dziadka zorganizowali w Domu Strażaka w Szczytnikach wspólne kolędowanie. Link do filmiku znajduje się TUTAJ.

 

Dodatkowo w tym samym dniu Strażacy z OSP Szczytniki wezwani zostali do 5 wyjazdów do przewróconych, złamanych drzew oraz przerwanych i naciągniętych liniach energetycznych. Wyjazdy odbywały się w godzinach: -1:30-2:00, 5:05-5:30, 9:26-10:15, 12:29-13:30, 13:30-14:20. Wzięło w nich udział 4 strażaków, którzy poruszali się wozem 568[K]53.

 

OSP Kunice o godz. 02:15, 04:09, 06:04 wezwani zostali do powalonych drzew w Kunicach, które spowodowały, że droga była całkowicie nieprzejezdna.

 

OSP Gdów przez ponad 17h brała udział w działaniach przy usuwaniu m.in. przewróconych pod naporem śniegu drzew czy zerwanych linii energetycznych, które powodowały liczne utrudnienia, w tym nieprzejezdne drogi.

 

OSP Marszowice również kilkukrotnie wyjeżdżało do powalonych drzew.

 

W tym dniu w OSP w Marszowicach odbyło się także spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z jej nowymi adeptami.


22 stycznia 2023 r.

Druhowie z OSP Pierzchów byli rozdysponowani do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu na terenie Gminy Gdów. Do wszystkich zdarzeń wyjeżdżał zastęp GBARt MAN 3,5/16.

 

OSP w Wiatowicach

Druhowie wraz z Sołtysem wsi, Radą Sołecką i Stowarzyszeniem rozpoczęli pomoc dla Adasia Gołdy, mieszkańca Wiatowic, który ma stwierdzoną wadę genetyczną – duplikacje krótkiego ramienia chromosomu 16 pary, co wiąże się z zaburzeniami rozwoju fizycznego oraz mowy, a także niedosłuchem i problemami ze wzrokiem. W związku z tym na terenie wsi zaplanowane zostały dodatkowe akcje charytatywne.

 

Kurs Kwalifikacyjny Pierwszej Pomocy

Tego dnia odbył się także kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, który poprowadzony został przez firmę MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba. Tematyka obejmowała m.in. podstawowe czynności ratujących życie, obsługę AED, postępowanie w przypadkach urazowych i nieurazowych, działanie w czasie wypadków oraz udzielanie pomocy w przypadku utraty przytomności, wstrząsów, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, podtopień, krwotoków, złamań i urazów kończyn i innych. Tytuł Ratownika otrzymali strażacy z 4 jednostek OSP.

OSP Wieliczka: Paweł Baran, Paweł Borowski, Jakub Baran, Kamil Król, Oskar Batko oraz Maciej Myrlak.

OSP Gdów: Marysia, Mateusz, Mateusz, Andrzej, Szczepan i Adrian.

OSP Pierzchów: Kuba Skowronek, Wojciech Wcisło, Dominik Obrał, Sebastian Skowronek, Mateusz Mardosz oraz Piotr Szostak.

Oraz Justyna z OSP w Niegowici.


23 stycznia 2023 r.

OSP Marszowice o godz. 16:24 wezwane zostało w celu usunięcia konaru wiszącego nad drogą w Marszowicach.

 

OSP Niegowić

Strażacy wraz z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zorganizowało Akcję Honorowego Oddawania Krwi „Krew Darem Życia” w remizie OSP w Niegowici, do której przystąpili liczni darczyńcy i podzielili się swoim bezcennym darem. Pobrane zostało 13 litrów od 29 dawców.


25 stycznia 2023 r.

OSP Gdów

W OSP Gdów odbyły się ćwiczenia doszkalające. Tematem zajęć było prowadzenie działań ratowniczych przy wykorzystaniu drabiny wysuwanej. Pierwsza część ćwiczeń obejmowała zajęcia praktyczne. Strażacy doskonalili sprawiania drabiny, techniki prowadzenia działań gaśniczych na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanych po drabinie przy użyciu deski ortopedycznej. Nie zabrakło działań związanych z udzielaniem pomocy, w których główną rolę odegrały osoby, które w ubiegły weekend ukończyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po ćwiczeniach w murach remizy odbyła się krótka część teoretyczna.


26 stycznia 2023 r.

OSP Książnice o godz. 7:44 wezwana została do zdarzenia związanego z zalaniem posesji i zagrożeniem wtargnięcia wody do jednego z budynków na terenie Książnic. Podjęte działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wypompowaniu wody z zalanego terenu.


28 stycznia 2023 r.

OSP Pierzchów

Strażacy z Pierzchowa zorganizowali wieczór filmowy dla młodzieży na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pierzchowie.

 

Źródło:  Ochotnicza Straż Pożarna Gdów,  OSP Winiary,  Osp Kunice, OSP Pierzchów, Osp Niegowić, OSP WiatowiceOSP KsiążniceOSP Marszowice, OSP BilczyceOSP Książnice, OSP Szczytniki, OSP Wieliczka, OSP Winiary

 

 

Autor: MG

Udostępnij post na:

Skip to content