XXI Rajd Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa

„Pokój to pełnia i radość” – to hasło XXI Rajdu Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa, który odbył się w sobotę 14 maja 2022 r. Po rejestracji w Szkole Podstawowej w Niegowici i modlitwie w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici, o godzinie 9:15 około 500 pielgrzymów wyruszyło w trasę liczącą 12 kilometrów. Jej pokonanie zajęło 3 godziny marszu. Rajd odbył się w formie pielgrzymki, a jego dominującym kolorem był oczywiście… biały. 

W Łapanowie, na placu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przywitano pielgrzymów, tam też mały miejsce występy artystyczne, ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego, losowanie nagród rzeczowych (w tym roweru górskiego dla ,,Szczęściarza” Rajdu), ciepły posiłek i wspólne zabawy. Rower od gospodarza gminy Gdów wręczył Zastępca Wójta Gminy Gdów Grzegorz Piętak. Wśród rozlosowanych rowerów były także, między innymi, sponsorowane przez proboszczów parafii Łapanów i Niegowić. 

Organizatorami tegorocznego Rajdu były Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Św. Jana Pawła II w Łapanowie, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici oraz Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Łapanowie. Rajd odbył się pod Honorowym patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, Starosty Bocheńskiego Pana Adama Korty, Starosty Wielickiego – Pana Adama Kociołka,  Wójta Gminy Gdów – Pana  Zbigniewa Wojasa oraz Wójta Gminy Łapanów – Pana Andrzeja Śliwy. 

Przypomnijmy, że szlak papieski wyznaczono dla upamiętnienia drogi z Niegowici do Łapanowa, którą przemierzał Karol Wojtyła, wikariusz Parafii Niegowic w latach 1948 – 1949. Szlak wytyczono w maju 2000 roku, w 80-tą rocznicę Jego urodzin, z inicjatywy księdza proboszcza parafii Łapanów i Dyrekcji Szkół noszących imię Jana Pawła II – Zespołu Szkół Zawodowych w Łapanowie i Szkoły Podstawowej w Niegowici.

Foto: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content