Wywiad z wójtem gminy Gdów – Zbigniewem Wojasem

Święta minęły. Pozostały po nich jedynie wspomnienia. Sylwestrowe szaleństwa też już za nami. Chcąc nie chcąc wracamy do codziennych zajęć i trosk. Mało kto może zwrócił uwagę, ale w ostatnim tygodniu starego roku została przyjęta uchwała budżetowa gminy Gdów na 2016 rok. Jest to obszerny, kilkudziesięciostronicowy dokument stanowiący podstawę gospodarki finansowej naszej gminy.

O planowane dochody i wydatki, a także o inne bieżące sprawy postanowiliśmy zapytać gospodarza naszej gminy – wójta Zbigniewa Wojasa. Zanim jednak o tym będzie mowa wróćmy pamięcią do starego roku.

Panie wójcie, w kilku słowach proszę podsumować ubiegły rok. Co udało się zrobić? Jakie najważniejsze działania służące mieszkańcom zostały podjęte?

Najważniejsza i najbardziej kosztowna inwestycja prowadzona przez samorząd gminny to budowa hali sportowej przy gdowskim gimnazjum. Jej koszt wynosi blisko 5 milionów złotych, a prace rozłożone są na trzy lata (2014-2016). Obiekt sportowy z salą gimnastyczną o wymiarach 28 metrów szerokości i 44 metrów długości oraz widownią na 360 miejsc powstanie do lipca 2016r.

Kolejna niezwykle ważna sprawa to powstanie drugiego etapu obwodnicy Gdowa wraz nowym mostem na rzece Rabie. Obecnie czekamy na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Wszystko miało się rozstrzygnąć jeszcze w grudniu, jednak już kilkakrotnie ze względu na wiele zapytań dotyczących realizacji inwestycji i konieczności udzielenia na nie odpowiedzi termin składania ofert został przedłużany. O tym, jak duże jest zainteresowanie ze strony firm budowlanych świadczą liczby – wpłynęło ponad 190 zapytań i próśb o dodatkowe wyjaśnienia. Dlatego obecnie maksymalny termin składania ofert został wyznaczony na 22 stycznia 2016 roku. Miejmy nadzieję, że jest on już ostateczny i dalej wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo cała inwestycja powinna zostać wykonana do 31 sierpnia 2018 roku.

Ostatni rok obfitował także w wiele różnorodnych prac realizowanych we wszystkich placówkach oświatowych m.in. powstały nowoczesne place zabaw przy szkołach. Do najważniejszych przedsięwzięć mijających miesięcy dołożę również realizację projektu „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel”, przygotowanie projektów zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Raby, remont Komisariatu Policji w Gdowie i remizy OSP Pierzchów, kolejne nakładki asfaltowe w poszczególnych miejscowościach, nowe chodniki, place zabaw przy budynkach komunalnych…

Nie sposób zapomnieć też o koncercie z okazji 50-lecia działalności SKALDÓW, który odbył się w Gdowie, a transmitowany był na żywo przez Telewizję Polską. Według szacunków TVP przed telewizorami zasiadło wówczas około 2 miliony widzów. Było to wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci, a dzięki niemu o naszej gminie usłyszała cała Polska. Powtórki koncertu emitowane były ostatnio także w TVP Kraków m.in. w Święta Bożego Narodzenia oraz w sylwestrowy wieczór.

Przejdźmy teraz od podsumowań do planów. Jak wygląda budżet gminy na 2016 rok. Jakie dochody i wydatki są w nim zaplanowane?

Budżet gminy Gdów został uchwalony 30 grudnia 2015r. Wyznaczają go przede wszystkim wielkości szacowanych dochodów w wysokości 54 990 970,00zł i szacowanych wydatków w kwocie 53 978 970,00zł. Wydatki to przede wszystkim: wydatki na oświatę – ponad 27 000 000 złotych, na pomoc społeczną – ponad 7 600 000; pozostałe to: wydatki w zakresie drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i inne.

Każdego, kto chce poznać szczegółowe zapisy tego obszernego, kilkudziesięciostronicowego dokumentu zapraszam do Biuletynu Informacji Publicznej bądź Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego. W najbliższych dniach zostanie on tam opublikowany.

Jak Regionalna Izba Obrachunkowa i poszczególne komisje działające w Radzie Gminy Gdów zaopiniowały projekt budżetu?

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Projekt uchwały budżetowej gminy Gdów na 2016 rok Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie zaopiniował pozytywnie, zwracając uwagę, że projekt uchwały budżetowej opracowany został w sposób staranny, kompletny, przejrzysty i wewnętrznie spójny.

Również pozytywne były opinie wszystkich komisji działających w Radzie Gminy – Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy; Komisji Ładu i Porządku Publicznego; Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 14 radnych, a uchwałę budżetową gminy Gdów na 2016r. zebrani podjęli jednogłośnie.

Teraz z innej beczki. W minionym tygodniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie został przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ta zmiana oznacza?

Rzeczywiście, z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczęła działalność Spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdowie. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością ZGK, a całość udziałów w jej kapitale zakładowym objęła Gmina Gdów. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność realizowana dotychczas przez ZGK w zakresie wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, transportu. Zmiana ma na celu polepszenie jakości świadczonych usług, zwiększenie ich efektywności, a także daje możliwość aplikowania Spółce o środki pomocowe, prowadzenia przez spółkę działalności inwestycyjnej, odzyskiwania podatku VAT…

Jeszcze jedna sprawa. Również od stycznia zmieniła się firma odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych z naszych posesji. Czy w związku z tym, podobnie jak w wielu innych gminach zostaną podniesione „opłaty śmieciowe”, które płacą mieszkańcy?

Od stycznia br. za odbiór odpadów odpowiedzialna jest firma „Empol” sp. z o.o. z Tylmanowej. Jednak w związku z tą zmianą nie planujmy żadnych podwyżek opłat. Wszystko pozostaje na dotychczasowym poziomie. Proszę także mieszkańców, by w przypadku jakichkolwiek spraw dotyczących odbioru odpadów komunalnych lub innych kontaktowali się osobiście czy telefonicznie z Urzędem Gminy Gdów (tel. 12 251-04-95) lub bezpośrednio z wykonawcą – firma „Empol” uruchomiła Biuro Obsługi Klienta z siedzibą w budynku SKR Gdów (tel. 887-227-011).

Dodam jeszcze, że w ostatnich tygodniach starego roku zostały uchwalone także stawki podatków lokalnych, a także taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Porównując wysokości opłat obowiązujących u nas z innymi gminami mogę stwierdzić, że nadal mamy jedne z najniższych cen w okolicy. Sami to Państwo będą mogli sprawdzić, ponieważ w najbliższym czasie na stronie internetowej www.gdow.pl zostaną opublikowane zestawienia prezentujące wysokości obecnych stawek w gminie Gdów i gminach sąsiednich.

Już na sam koniec. W ostatnim numerze naszego kwartalnika podjęliśmy temat ewentualnego uruchomienia linii aglomeracyjnej z Krakowa do Gdowa. W artykule skonfrontowaliśmy opinie wszystkich zainteresowanych – gospodarzy poszczególnych gmin, mieszkańców Gdowa i okolicznych miejscowości, prywatnych przewoźników… Czy dzięki zaprezentowaniu stanowisk różnych stron, zebraniu argumentów „za” i „przeciw”, zwróceniu uwagi na ewentualne pozytywne i negatywne skutki wprowadzenia nowej linii, wybór najbardziej korzystnego rozwiązania będzie choć trochę prostszy?

Z zainteresowaniem przeczytałem ten artykuł, ponieważ rzeczywiście prezentował on nie tylko blaski, ale i cienie tego pomysłu. Zdziwiły mnie bardzo ostrożne, by wręcz nie powiedzieć sceptyczne stanowiska Wójta Biskupic i Burmistrza Wieliczki. Ja podtrzymuję swoje stanowisko. Uważam, że w przypadku gminy Gdów uruchomienie linii na trasie Kraków – Gdów – Kraków byłoby z pewnością korzystne dla mieszkańców głównie tylko dwóch miejscowości – Gdowa i Bilczyc, którzy dojeżdżają do pracy, szkoły, na uczelnie wyższe…. Nowe połączenie byłyby dla nich uzupełnieniem oferty proponowanej obecnie przez prywatne firmy transportowe. Uważam jednak, że pomysł finansowania nowej linii „po równo” przez samorządy Gdowa, Biskupic i Wieliczki jest nie do przyjęcia, gdyż na naszym terenie znajduje się 29 miejscowości, a autobus jeździłby tylko przez 2 z nich: Gdów i Bilczyce. W porównaniu z gminami Biskupice i Wieliczka to właśnie mieszkańcy gminy Gdów byliby najbardziej stratni, a z gdowskiego budżetu finansowane byłyby przejazdy pasażerów z sąsiednich gmin.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Dziękuję bardzo, a redakcji Mojego Gdowa oraz wszystkim mieszkańcom życzę, aby rozpoczynający się rok 2016 przyniósł satysfakcję, spełnienie najskrytszych marzeń oraz wiele sukcesów i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękujemy.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content