Wystartowały matury 2016

Dnia dzisiejszego rozpoczęły się egzaminy maturalne. Na początek uczniowie zdają język polski. O godzinie 9-tej odbył się egzamin w wersji podstawowej, ci, którzy zadeklarowali chęć sprawdzenia sił w wersji rozszerzonej, drugą część egzaminu rozpoczną o godzinie 14-tej.

Jutro swoje umiejętności maturzyści sprawdzą z języka angielskiego, a w piątek z matematyki.

Dokładny harmonogram terminów pisemnych egzaminów maturalnych znajdziesz w tabeli poniżej.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w terminie 9 – 21 maja (oprócz 15 maja).

Wszystkie egzaminy maturalne mają zakończyć się do 27 maja (termin główny).Termin dodatkowy przystąpienia do egzaminu maturalnych, dla tych absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie matury w terminie dodatkowym, zaplanowano od 1 do 17 czerwca 2016 roku. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2016 roku. Maturę poprawiać można wtedy, gdy nie zaliczyło się egzaminu z tylko jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
Świadectwa dojrzałości zostaną rozdane w szkołach 5 lipca 2016 roku. Pełny harmonogram jest dostępny na stronie CKE.

Maturzysto, powodzenia!

cz.pisemna

 

źródło: www.maturzysta.dlastudenta.pl

www.wsip.pl

www.kalbi.pl/matura

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content