Wypełnij ankietę, którą znalazłeś dołączoną do rachunku za odpady komunalne

Otwierając korespondencję zawierającą rachunek za opłaty komunalne znajdziesz w niej dołączoną ankietę dot. ogrzewania budynków.  Wójt Gminy Gdów zwraca się z prośbą do właścicieli budynków o wypełnienie tej ankiety i dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Gdów, bądź też przesłanie drogą mailową: aosielczak@gdow.pl w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Związane jest to z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla małopolski uchwałą Nr XXXII/451/17 oraz realizacją projektu LIFE, którego założeniem nadrzędnym jest ochrona powietrza i walka ze smogiem. Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków.

Poniżej można pobrać wersję elektroniczną. Aktualizacja danych umożliwi gminie wywiązywanie się z obowiązków realizacji w/w  Programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na gminę podczas kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

ANKIETA
Klauzula informacyjna RODO

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content