Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gdów.

W dniach od 11 grudnia 2021 do dnia 12 stycznia 2022r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gdów. Uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach było ponad 18 000 mieszkańców całej gminy.

Zliczenia opinii mieszkańców gminy Gdów wyrażonych w ankietach konsultacyjnych dokonała Komisja w składzie:
1) Edyta Trojańska – Urbanik – przewodnicząca Komisji,
2) Maciej Gibała – zastępca przewodniczącej Komisji,
3) Marcin Mikuła – członek Komisji,
4) Maciej Rybak – członek Komisji,
5) Joanna Pawlik – członek Komisji,
6) Barbara Szostak – Nawara- członek Komisji.

Wyniki konsultacji na terenie Gminy Gdów są następujące:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 18 047
Liczba biorących udział w konsultacjach: 1 522 osoby, co stanowi 8,43% uprawnionych w tym:
Liczba głosów popierających  „JESTEM ZA”: 650, co stanowi 42,71%
Liczba głosów przeciwnych „JESTEM PRZECIW”: 769, co stanowi 50,53%
Liczba głosów wstrzymujących „WSTRZYMUJĘ SIĘ”: 83, co stanowi 5,45%
Liczba głosów ważnych: 1 502, co stanowi 98,61 % oddanych głosów
Liczba głosów nieważnych: 20, co stanowi 1,31 % oddanych głosów

Pełny protokół z wynikami konsultacji społecznych z podziałem na poszczególne sołectwa dostępnyT U T A J

W najbliższych dniach wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Gdów. 

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor4

Udostępnij post na:

Skip to content