Wyjeżdżasz za granicę? Zabierz ze sobą kartę EKUZ

Dzięki EKUZ (Europejskej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego) możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście  – wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu:

Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W.

Umów się na wiztę na konkretny dzień i godzinę 

Delegatury Oddziału

  • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
  • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81
  • Tarnów Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05
  • Punkt Obsługi MOW NFZ w Chrzanowie – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19, Chrzanów. Karty wydawane są w poniedziałki i czwartki od 8.00 – 16.00 oraz w piątki od 12.00 – 16.00 (aby umówić wizytę  proszę dzwonić pod numer tel.  32 623 22 95 wyłącznie w godzinach pracy punktu)

Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie naszego Oddziału lub w Delegaturach rozpatrywane są „od ręki” (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie przedłożonych do wniosków dokumentów).

pocztą:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków lub na adres najbliższej delegatury z dopiskiem „Wniosek o wydanie EKUZ”.

pocztą elektroniczną:

Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.

Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej). Wobec powyższego prosimy o przesłanie czytelnie podpisanego wniosku ze wskazanym adresem na który zostanie wysłana wygenerowana karta.

Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku wpływu wniosku do niewłaściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział ten przekaże wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. W związku z tym zainteresowani proszeni są o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu. 

Więcej informacji na temat EKUZ znajdziesz na stronie Misisterstwa Zdrowia: sprawdź tutaj

lub na stronie NFZ-Kraków- zobacz tutaj

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content