WYGRAJ WYJĄTKOWĄ STATUETKĘ CK-art. Zgłoś swój udział w XIV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art w Gdowie.

 

Jesteś uzdolniony artystycznie? Weź udział w XIV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK- art w Gdowie. W festiwalu można się zaprezentować w kategoriach literatura, fotografia, plastyka, taniec, teatr i muzyka. Warto spróbować swoich sił, gdyż na laureatów czekają unikatowe statuetki CK-art, nagrody oraz możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie. Patronat Honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Gdów. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i zaprezentowania szerszej publiczności swoich pasji i zdolności. W zależności od kategorii zgłoszenia należy przesłać do 15 lub 17 marca. Życzymy powodzenia!

W kategoriach literatura, fotografia i plastyka zgłoszenia należy przesłać do 15 marca. Jury będzie wyłaniać najlepszych w formie tradycyjnej. Do 17 marca trwa przyjmowanie zgłoszeń w kategoriach taniec, muzyka oraz teatr; w tych kategoriach kwalifikacje odbędą się w formie on-line na podstawie przesłanych plików z nagraniami. 

CK-ART CZAS ZACZĄĆ!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych do udziału w XIV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK – art, który odbędzie się w Centrum Kultury w Gdowie. Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych. Obejmuje dokonania młodzieży we wszystkich dziedzinach twórczości

– zachęca Centrum Kultury w Gdowie.

Prace zgłoszone w kategorii LITERATURA, PLASTYKA, FOTOGRAFIA zostaną ocenione przez jury, które wytypuje laureatów. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w formie wystawy oraz ujęte w prezentacji multimedialnej.

Uroczyste rozdanie nagród oraz wernisaż prac plastycznych, fotograficznych połączony z prezentacją nagrodzonych prac literackich oraz prezentacją teatralną odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Gdowie. Prace będzie można również obejrzeć na wystawie online.

Uroczyste rozdanie nagród w kategorii taniec i muzyka odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Gdowie.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji konkursowych online przyzna: statuetki CK-art w poszczególnych kategoriach oraz nagrody dodatkowe: możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie.

Dla szkoły, której uczniowie przejawiają największą aktywność artystyczną przyznana zostanie ZŁOTA STATUETKA CK-art.

KATEGORIA TANIEC I MUZYKA

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, oraz dzieci i młodzieży działającej w szkołach, ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych.

KATEGORIA TEATR

Konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych.

KATEGORIA PLASTYKA, LITERATURA, FOTOGRAFIA

Konkurs adresowany jest dla młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VI – VIII), szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych.

Corocznie w festiwalu uczestniczy prawie 600 młodych osób reprezentujących ponad 30 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu 7 powiatów: wielickiego, krakowskiego, bocheńskiego, nowotarskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, limanowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, celem XIV edycji CK-artu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności artystycznej młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych, prezentacja i popularyzacja jej dorobku artystycznego oraz inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań form twórczej wypowiedzi. Niesłabnące zainteresowanie taką formą edukacji artystycznej, jaką jest od lat nasz Festiwal, daje podstawy do stwierdzenia, iż CK-art jest wydarzeniem wpisującym się w oczekiwania uzdolnionej artystycznie młodzieży

– zachęca do udziału w festiwalu Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Wioleta Chmiela.

XIV Przegląd Artystyczny Młodzieży w Gdowie, organizowany przez Centrum Kultury w Gdowie przy współudziale Gminy Gdów, odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Gdów. Patronat medialny nad konkursem objął „Dziennik Polski” oraz portal dla mieszkańców Gdowa i okolic „Mój Gdów” (www.mojgdow.pl).

REGULAMIN CK-art 2023

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. literatura, plastyka, fotografia

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. muzyka online

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. taniec online

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. teatr online

Literatura, fotografia, plastyka, taniec, teatr i muzyka – to jest to! Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w Gdowie. Życzymy powodzenia. Niech zgłoszenie będzie tylko pierwszym krokiem do spełniania swoich artystycznych marzeń!

Więcej informacji na stronie Centrum Kultury w Gdowie: https://www.ck.gdow.pl/nadchodzace-wydarzenia/ck-art-2023-czas-zaczac-zapraszamy/ 

 

ORGANIZATORZY:

  

 

 

PATRONAT MEDIALNY:


 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content