Wybory samorządowe – kompendium wiedzy – niezbędnik wyborcy

Już za kilka dni, 21 października odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy będą głosować na swoich przedstawicieli do gminy (radnych i wójta), powiatu i województwa. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji o kandydatach, siedzibach lokali wyborczych oraz kompetencjach organów władzy. 

Siedziby obwodowych komisji wyborczych:

1. Centrum Kultury w Gdowie – głosują tu mieszkańcy północnej części sołectwa Gdów od ul. Myślenickiej i Bocheńskiej

2.  dawne Gimnazjum w Gdowie, ul. Szkolna – głosują tu mieszkańcy południowej części sołectwa Gdów od ul. Myślenickiej i Bocheńskiej oraz sołectwo Fałkowice

3.  Szkoła Podstawowa w Zręczycach – głosują tu mieszkańcy Zręczyc, Podolan, Stryszowej

4. Budynek szkolny w Zagórzanach – głosują tu mieszkańcy Zagórzan, Zalesian

5. Szkoła Podstawowa w Winiarach – głosują tu mieszkańcy Kunic, Winiar, Huciska, Niżowej

6. Szkoła Podstawowa w Bilczycach – głosują tu mieszkańcy Bilczyc

7. dawne Gimnazjum w Niegowici – głosują tu mieszkańcy Liplasu, Wiatowic, Krakuszowic, Niegowici

8. dawne Gimnazjum w Niegowici – głosują tu mieszkańcy Cichawy, Niewiarowa, Pierzchowa

9. Szkoła Podstawowa w Marszowicach- głosują tu mieszkańcy Marszowic, Nieznanowic

10. Szkoła Podstawowa w Książnicach – głosują tu mieszkańcy Książnic

11. Szkoła Podstawowa w Jaroszówce – głosują tu mieszkańcy Wieńca, Jaroszówki, Klęczany

12. Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – głosują tu mieszkańcy Szczytnik, Świątnik Dolnych, Czyżowa, Zborczyc

 

Wybory na poziomie gminy

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które – zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym – mogą się przysłużyć „zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”. Do wyłącznej kompetencji władz gminy należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie budżetu gminy, decydowanie o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, programach gospodarczych, wysokości podatków i opłat lokalnych.

 Wybory do Rady Gminy

O mandaty radnych Gminy Gdów będzie ubiegać się łącznie 34 chętnych.

Okręg nr 1

Gdów: nieruchomości pomiędzy ul. Krakowską – strona prawa a ul. Bocheńską – strona lewa:

 • JAN ZAWAŁA Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • ADAM BARAN Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 2

Gdów: nieruchomości pomiędzy ul. Krakowską – strona lewa a ul. Myślenicką – strona prawa:

 • TADEUSZ CIĘŻAREK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • MIECZYSŁAW SŁOTWIŃSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 3

Gdów: nieruchomości pomiędzy ul. Myślenicką – strona lewa a ul. Łapanowską – strona prawa:

 • JÓZEF OBRAŁ Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • ILONA LELITO Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 4

Gdów: nieruchomości pomiędzy ul. Łapanowską – strona lewa a ul. Bocheńską – strona prawa:

 • ZBIGNIEW GUMUŁKA Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • MARIAN OBRUŚNIK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 5

Zręczyce, Stryszowa i Podolany:

 • KATARZYNA SZOSTAK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • STANISŁAW GWARDECKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Okręg nr 6

Zagórzany i Zalesiany:

 • JAN OBRAŁ Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • EWA MORAJKA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                                          

Okręg nr 7

Kunice i Fałkowice:

 • KATARZYNA CIĘŻAREK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • PAWEŁ TULEJA Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 • MARCIN CIĘŻAREK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 8

 Winiary, Hucisko i Niżowa:

 • ZBIGNIEW WŁODARCZYK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • ALINA GÓMÓŁKA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 9

Bilczyce i Liplas:

 • DOMINIKA Linczowska Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • KRZYSZTOF MOLENDYS Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Molendysa
 • SŁAWOMIR MARKOT Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 • HENRYK KALETA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 10

Niegowić, Wiatowice i Krakuszowice:

 • JAN KASPRZYK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • ANDRZEJ WARTA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 11

Marszowice i Nieznanowice:

 • SZCZEPAN STOPA Komitet Wyborczy Wyborców „Razem Dla Mieszkańców”
 • TADEUSZ SKOWRONEK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 12

Cichawa i Niewiarów:

 • JÓZEF STACHNIK Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • PAWEŁ KRZEK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 • KRZYSZTOF CHYRC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 13

Książnice:

 • GRZEGORZ TABOR Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 • JANUSZ PILCH Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 14

Pierzchów, Wieniec, Jaroszówka i Klęczana:

 • STANISŁAW KONIECZNY Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • JERZY STACHNIK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Okręg nr 15

 Szczytniki, Świątniki Dolne, Czyżów i Zborczyce:

 • JERZY BADURA Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”
 • RYSZARD GĄSŁOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Wybory na Wójta Gminy Gdów

Do wyborów na Wójta Gminy Gdów zgłosiło się dwóch kandydatów:

 • ADAM BARAN Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • ZBIGNIEW WOJAS Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Mieszkańców”

Kompetencje powiatu

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego drugiego stopnia, obejmująca obszar kilku gmin. Jego działalność oparta jest na ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne obejmujące m.in. edukację publiczną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, geodezję i kartografię, gospodarkę nieruchomościami, administrację architektoniczno-budowlaną, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

 

Wybory do Rady Powiatu Wielickiego

W wyborach do Rady Powiatu Wielickiego, gmina Gdów stanowi wspólny okręg wyborczy razem z gminami Biskupice i Kłaj. W naszym okręgu wyborczym na listach wyborczych znajdziemy następujących kandydatów z Gminy Gdów:

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

6. Maria Kmiecik (Podolany)      

7.Zdzisław Lalicki (Liplas)

9.Jan Migdał (Książnice)

 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

2. Joanna Szostak (Podolany)   

7. Kazimierz Kubik (Gdów)                          

10. Krzysztof Konieczny  (Jaroszówka)

 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. Katarzyna Ciężarek (Marszowice)      

5.Bogdan Czapiewski (Bilczyce)               

7. Piotr Wajda (Gdów)

9. Marzena Ignacok (Gdów)

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

1. Bogusław Trzaska (Niegowić)               

4. Jan Maciuszek (Nieznanowice)            

5. Józef Filipowski (Czyżów)       

7 . Marta Bułat  (Niegowić)           

8. Izabela Czerwińska (Niewiarów)         

9.  Elżbieta Zdebska (Stryszowa)

10. Edyta Trojańska-Urbanik (Bilczyce)

 

 Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jeśli myślicie, że najważniejsze jest, by w samorządzie gminy czy powiatu zasiadły osoby, które będą kontynuowały istotne dla mieszkańców zmiany, zaś to, co stanie się częścią sejmiku wojewódzkiego jest kwestią drugorzędną, jesteście w błędzie. Decyzje sejmiku wojewódzkiego mogą mieć równie istotny wpływ na wasze codzienne życie! Jeśli przeszkadza wam smog, to właśnie sejmik wojewódzki może wprowadzić przepisy, dzięki którym jego poziom zimą nie będzie tak wysoki jak do tej pory. Jeśli jest dla was ważne na co wydany będzie wojewódzki budżet, pamiętajcie, że to sejmik decyduje o ich rozdysponowaniu. Na poziomie województwa zapadają też decyzje dotyczące podziału środków unijnych (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) czy remontów dróg wojewódzkich i budowy nowych chodników. To tylko przykłady tego, za co odpowiadają sejmiki wojewódzkie, ale pokazują, że ich rola jest ważna.

W wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, powiat wielicki stanowi wspólny okręg wyborczy razem z powiatami: miechowskim, proszowickim i krakowskim. W naszym okręgu wyborczym na listach wyborczych znajdziemy następujących kandydatów z gminy Gdów:

 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

8.  Marcin Matuszyk (Gdów)

 

KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”

2. Mirosław Mrozowski (Bilczyce)            

7. Jerzy Zastawniak (Gdów)

Wszelkie informacje dotyczące kandydatów na radnych do gminy, powiatu i województwa znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej – zobacz tutaj

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content