„Wspieraj Seniora”- pomoc dla osób w wieku 70+

Program „Wspieraj Seniora” zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu osób starszych, by ograniczyć konieczność wychodzenia Seniorów na zewnątrz podczas pandemii.

Została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana Seniorom, przez którą można zgłosić chęć otrzymania pomocy w ramach programu-22 505 11 11.

Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

Program kierowany jest do Seniorów, którzy nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny (np. dlatego, że bliscy mieszkają bardzo daleko, lub aktualnie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej).  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to właśnie najbliższa rodzina w pierwszej kolejności powinna udzielać wsparcia swoim starszym rodzicom czy dziadkom. 

Na terenie naszej gminy za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, i tam także można uzyskać wszelkie informacje na temat programu lub zgłosić potrzebę otrzymania wsparcia.

Kontakt GOPS Gdów:

tel: 12 251-42-38; 12 251-48-32

Więcej szczegółów Programu Wspieraj Seniora znajdziesz na następujących stronach:

Wspieraj seniora- www.gov.pl

wspierajseniora.pl/

www.gops.gdow.pl

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content