Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Korpusie Osobowym Szeregowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Korpusie Osobowym Szeregowych.
 

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do:

  • Zawodowej służby wojskowej
  • Służby w  wojskach obrony terytorialnej
  • Oraz w narodowych siłach rezerwowych

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w wojskowej komendzie uzupełnień posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej  (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • Niekarana za przestępstwo umyślne
  • Posiadająca obywatelstwo polskie
  • Jest zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby wojskowej
  • Ukończyła 18 lat

Termin powołania do służby przygotowawczej w 2018 roku Korpus Szeregowych:

– od 4 września do 21 grudnia –

– od 25 września do 21 grudnia –

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej otrzymują wynagrodzenie (brutto):

Szeregowych – 960 zł

Wszystkich zainteresowanych  służbą wojskową zapraszamy do wojskowej komendy uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19.

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby przygotowawczej, można uzyskać dzwoniąc do  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel. : 261-13-48-03 lub 261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content