Wirtualne wystawy przybliżają ideę solidarności dla transplantacji

26 października obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Z tej okazji w ramach kampanii „Solidarnie dla transplantacji” powstały dwie wirtualne wystawy, które wprowadzają nas w świat transplantologii.

Medycyna transplantacyjna jest wyjątkową metodą leczenia, ponieważ wiąże się z pewną zależnością i poczuciem solidarności dawców i specjalistów z potrzebującymi przeszczepu biorcami. Aby poczuć, na czym polega więź łącząca przedstawicieli tych trzech grup jednym kliknięciem wchodzimy w wirtualny świat transplantologii i możemy posłuchać wypowiedzi osób, które same otrzymały nowe życie (biorca), podarowały część siebie, by ratować bliską osobę (dawca) oraz jako specjaliści na co dzień uczestniczą w procesie transplantacji (specjalista).

Sylwetkom symbolizującym każdą z tych trzech grup towarzyszą plansze z najważniejszymi informacjami na temat leczenia przeszczepieniem: kto może zostać dawcą, jakie komórki, tkanki i narządy są przeszczepiane oraz jak długo czeka się na nowy narząd.

Jednym kliknięciem możemy także pobrać kartę – świadectwo woli darowania komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu warto nosić zawsze przy sobie. Choć nie jest ona dokumentem o mocy prawnej – ma duże znaczenie, bo potwierdza pozytywne nastawienie do idei transplantacji osoby, która je podpisała. Jej podpisanie jest także dobrym momentem i okazją, aby o swojej woli porozmawiać z najbliższymi osobami.

Z wystawy o idei solidarności i znaczeniu medycyny transplantacyjnej przenosimy się (także kliknięciem) do interaktywnej wystawy o historii i rozwoju tej gałęzi medycyny w Polsce.

Stajemy przed osią czasu, na której – klikając w wybrane daty – możemy zapoznać się z kamieniami milowymi polskiej transplantologii, zobaczyć archiwalne zdjęcia, informacje o sukcesach polskiej transplantologii, takich jak pierwszy w Polsce przeszczep nerki, wątroby czy też o innowacyjnych przeszczepach, które miały miejsce w ostatnim czasie np. przeszczep twarzy, czy tkanek szyi.

Wirtualne wystawy powstały w ramach kampanii „Solidarnie dla transplantacji” finansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Na stronie internetowej kampanii www.zgodanazycie.pl poza opisanymi powyżej wirtualnymi wystawami, zamieszczono kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą: zarówno za życia jak i po śmierci. Można tam również dowiedzieć się jakie są rodzaje przeszczepów, jak przebiega proces oczekiwania na transplantację i jak wygląda życie osoby po przeszczepie. Na stronie zamieszono także historie osób po przeszczepieniu i dawców oraz filmowe wypowiedzi znanych osób: Przemysława SaletyJulii WieniawyPascala BrodnickiegoTomasza Wolnego oraz Mariki Marty Kosakowskiej wyrażających swoje poparcie dla idei dawstwa i mówiących o wadze takiej postawy.

Wszystkie materiały kampanii można pobrać na stronie: zgodanazycie.pl/do-pobrania.

Jak zostać dawcą komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia?

Każdy może zostać dawcą komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia. Zgodnie z prawem mogą być one pobrane od każdego, kto za życia nie zgłosił swojego sprzeciwu, poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, bądź wyrażając go na piśmie lub ustnie. Dawcą możesz zostać jeżeli nie odmówisz.

Swoją postawę i poparcie wobec idei dawstwa możesz wyrazić poprzez wypełnienie świadectwa woli oddania po śmierci części siebie dla ratowania życia innych. Choć dokument ten nie ma mocy prawnej jest okazją, aby o swojej woli porozmawiać z bliskimi – dobrze, aby wiedzieli jakie w tej sprawie  masz poglądy.

Przeszczepianie jest po prostu dobre, ratuje życie wielu chorym. Dawców niestety wciąż brakuje. W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje w każdej chwili ponad 5.000 chorych (1.700 oczekuje na przeszczepienie narządu, 500 na przeszczepienie szpiku, 3.000 na przeszczepienie rogówki). Liczba wykonywanych rocznie przeszczepień, choć stale rośnie nie pokrywa wszystkich potrzeb. Część chorych nie doczekuje przeszczepienia.

Po śmierci można oddać do przeszczepienia nie tylko narządy (nerki, wątrobę, serce, płuca, trzustkę), ale także tkanki (w tym tkanki oka, skórę, kości, zastawki serca). Możesz uratować życie co najmniej sześciu chorym. Większość schorzeń własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia się narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecydują, czy twoje komórki, tkanki lub narządy będą bezpieczne dla biorców.

Co ważne: także za życia możesz ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi! Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, możesz z zachowaniem własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki lub wątroby. Jeżeli ktoś z Twoich bliskich (krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek) potrzebuje przeszczepu tych narządów, możesz mu je ofiarować. Potrzebna jest zgoda Twoja i biorcy.  Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpić o zgodę sądu, co ma zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

Zanim zostaniesz żywym dawcą lekarze poinformują Cię o ewentualnym ryzyku, a także zrobią Ci wszystkie niezbędne, bardzo szczegółowe badania dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa biorcy.  Zarówno Ty, jak i osoba przez Ciebie obdarowana, zostaniecie szczegółowo poinformowani przez lekarza o możliwych następstwach zabiegu.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wirtualne-wystawy-przyblizaja-idee-solidarnosci-dla-transplantacji

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content