Walne zebranie LGD

W dniu 27.09.2022 r. w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Gminę Gdów reprezentowali min. Wójt Zbigniew Wojas, Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Wioleta Chmiela, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów Lucyna Włodarz, Danuta Kasprzyk, Julia Jelonek, Maria Kasprzyk oraz Zbigniew Gumułka. Walne zebranie miało charakter sprawozdawczy i wiązało się z przyjęciem sprawozdań z działalności poszczególnych organów statutowych w 2021 r.

Walne zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2021 rok, sprawozdanie z działalności Rady za 2021 oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Walne Zebranie Członków po pozytywnym wniosku Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2021 rok członkom Zarządu oraz Radzie i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie gratulujemy! Podczas zebrania przyjęto również roczne sprawozdanie z monitoringu LSR. Gościem zebrania był Pan Roman Wcisło – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, który przedstawił zagadnienia związane z nową perspektywą finansową 2023-2027 oraz strategiami wielofunduszowymi. Pogratulował Zarządowi pracy włożonej w stworzenie obszaru LGD „Dolina Raby” liczącego powyżej 80 000 mieszkańców. Owocem czego LGD może liczyć na większe wsparcie finansowe w nowej perspektywie. Panu Dyrektorowi dziękujemy za udział, przekazane informacje i słowa uznania!

Podczas zebrania uroczyście wręczono uchwałę Zarządu LGD w sprawie przyjęcie gminy Bochnia w skład stowarzyszenia. W imieniu władz gminy Bochnia uchwałę odebrała Pani Agnieszka Grzymek – pracownik Urzędu Gminy Bochnia. Walne podjęło również uchwałę zwalniającą gminę Bochnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej za 2022 r. w związku z brakiem możliwości w obecnym roku skorzystania przez ten samorząd ze środków finansowych w LGD „Dolina Raby”. Uczestnicy zebrania mieli również okazję zapoznać się z planami działalności LGD na najbliższe miesiące oraz możliwościami udziału w prowadzonych prze Biuro projektach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział w zebraniu!

– podsumowuje LGD.


Źródło: LGD Dolina Raby.

Foto: LGD Dolina Raby.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content