Walne zebranie członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów

W poniedziałek, 27 lipca br, odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów.

W czasie zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2019  oraz ustalono przeznaczenie nadwyżki bilansowej za ubiegły rok.

Ponadto w czasie spotkania omówiono możliwość podjęcia współpracy  ze Stowarzyszeniem  Lokalna Grupa Działania Dolina Raby.  Pani Lucyna Włodarz przybliżyła cele LGD Dolina Raby, ich dotychczasowe osiągnięcia oraz zasady na jakich opartat by była wzajemna współpraca. Po wysłuchaniu propozycji jednomyślnie zagłosowano za podjęciem tej współpracy. Rozmawaino także o planach na kolejne miesiące działalności.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content