W Zręczycach powstał nowy zbiornik na wodę pitną

W Zręczycach został oddany do użytku nowo wybudowany zbiornik na wodę pitną o pojemności 250m3. W przyszłym roku podobna inwestycja planowana jest do realizacji w Krakuszowicach.

W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyli: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. Ryszard Żukowski wraz z członkami zarządu, inspektor nadzoru Adam Giza oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Realizacja inwestycji była szczególnie ważna dla mieszkańców miejscowości położonych głównie po prawej stronie rzeki Raby tj. Stryszowej, Zagórzan, Podolan, Zręczyc, Klęczany, Wieńca, Jaroszówki oraz południowej części Gdowa. Jej efekty odczują przede wszystkim w okresie letnim. Wówczas podczas upałów i przy długotrwałym braku opadów wzrasta zapotrzebowanie na wodę pitną, ponieważ używana jest ona również do podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów – mówił wójt Zbigniew Wojas. Dzięki nowemu zbiornikowi nie powinno już być problemów z zapewnieniem ciągłości dostaw wody mieszkańcom, nawet w okresie suszy – dodał gospodarz gminy Gdów.

W najbliższych dniach zbiornik zostanie wypełniony wodą. Szacujemy, że samo napełnienie zajmie to około 24 godzin – mówi Prezes ZGK Sp. z o.o. Ryszard Żukowski. W przyszłym roku podobną inwestycję chcemy zrealizować w Krakuszowicach. Powstanie tam zbiornik o pojemności 300m3 – dodaje szef ZGK.

Przypominamy. Latem br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z o.o. pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 154 915,51 zł, wraz z preferencyjną pożyczką w wysokości 96 979,62 zł. na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego na wodę pitną jako zabezpieczenia zapewniającego ciągłość dostaw wody w przypadku wystąpienia suszy hydrologicznej dla 8 miejscowości z terenu gminy Gdów”. Pozostałą część środków niezbędnych do realizacji zadania Spółka pokryła z budżetu własnego. Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosiła 309 831,01 zł. Roboty budowlano – montażowe obejmujące budowę zbiornika wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wodociągowym) realizowało Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe WOLIMEX z Limanowej (firma złożyła najkorzystniejsza ofertę podczas postępowania przetargowego).

[Not a valid template]

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content