W Zręczycach powstaje dodatkowy zbiornik na wodę pitną

Rozpoczęły się prace budowlano – montażowe zbiornika wyrównawczego na wodę pitną w Zręczycach. Zasobnik będzie miął objętość 250m3. Do przetargu stanęło 6 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Handlowe WOLIMEX z Limanowej. Zawarta umowa opiewa na kwotę 309.831,01 zł.

Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z o.o. w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskała dotację w wysokości 154 915,00 zł, wraz z preferencyjną pożyczką w wysokości 96.979,00 zł. Pozostałą część środków niezbędnych do realizacji zadania Spółka pokryje z budżetu własnego.
Nowy zbiornik zapewni regularną dostawę wody pitnej dla miejscowości Stryszowa, Zagórzany, Podolany, Zręczyce, Klęczana, Wieniec, Jaroszówka oraz dodatkowo dla mieszkańców południowej części Gdowa. Wartość zadania wynosi 387.942,34 zł brutto przy założonym pozyskaniu środków zewnętrznych w formie dotacji w kwocie 193.971,00 zł, oraz pożyczki w kwocie 121.429,00 zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 15.11.2016 r.

[Not a valid template]

ZGKGdow

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content