W sobotę OSP Gdów podsumowało działalnośc w 2018 roku

Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowują działalność w 2018 roku. W sobotę, 23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Gdów. Uczestniczyło w nim ok 130 osób, a wśród nich: przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Strażacy OSP oraz zaproszeni goście. Na spotkaniu prezes gdowskiej jednostki przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2018 r. Następnie swoje podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Gdowie. Tego dnia zostały też wręczone certyfikaty dla niedawno utworzonej Dziecięcej Drużynie Pożarniczej przy OSP Gdów, która skupia dzieci już w wieku nawet 4 lat. Nie zabrakło też podziękowań dla firm  i instytucji, które w ubiegłym roku pomagały jednostce w realizowaniu zamirzonych  celów. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie finansowe, które zaprezentował skarbnik  jednostki -Druh Dariusz Nowak. Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęciu planów do realizacji w roku bieżącym głos zabrali zaproszeni goście. Dziękowali oni za  gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, owocną współpracę z samorządem i władzami strażackimi, a także życzyli wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i służbie strażackiej.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content