W przyszłym tygodniu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i klas I

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.  

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można będzie składać w terminie od 2 do 20 marca 2020. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 3 kwietnia 2020.

Rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 6 do 15 kwietnia 2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów określa Zarządzenie Wójta Gminy Gdów: Zarządzenie nr 18/2020

Z uchwałami w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym można zapoznać się na stronie urzędu:

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content