W obronie całodobowej opieki medycznej!

 

Od 1 października br. mieszkańcy Gminy Gdów stracą najprawdopodobniej możliwość korzystania na dotychczasowych zasadach z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej świadczonej obecnie w Ośrodku Zdrowia w Gdowie.

Jesienią wejdzie w życie zmieniona Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych uchwalona 23 marca 2017 r. Według nowych przepisów pomocą chorym nocą oraz w weekendy i inne dni świąteczne mają zajmować się niemal wyłącznie szpitale, a pomoc medyczna niesiona obecnie mieszkańcom w lokalnych przychodniach zostanie zlikwidowana.

O nadchodzącym problemie kilkukrotnie informował już Dziennik Polski:
Pacjenci pełni niepokoju
Lekarze będą na miejscu?
Niepołomice, Kłaj, Gdów. Nie ma zarządzenia w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W związku z zapowiadanymi zmianami Wójt Gminy Gdów, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Wójt Gminy Kłaj skierowali wspólne pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące dostępu mieszkańców ww. gmin do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Apelują oni o zachowanie dyżurów lekarskich i pielęgniarskich na dotychczasowych zasadach, a głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest brak szpitala na terenie Powiatu Wielickiego, który mógłby świadczyć opiekę całodobową. Najbliższe tego typu placówki znajdują się dopiero w Myślenicach, Krakowie czy Bochni. 

W obronę całodobowej opieki medycznej gospodarze poszczególnych gmin zachęcają także samych mieszkańców. Przygotowane zostały listy poparcia w obronie całodobowej opieki medycznej, których preambuła brzmi następująco:
My, mieszkańcy gmin: Gdów, Niepołomice oraz Kłaj, świadomi wagi naszego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wyrażamy swój sprzeciw wobec zmianom prawodawstwa, w efekcie których całodobowe dyżury medyczne świadczone będą przez szpitale oddalone od naszych domów o nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Podpisy będą zbierane do 18 sierpnia 2017 roku m.in. w:
Ośrodku Zdrowia w Gdowie,
Ośrodku Zdrowia w Niegowici,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
Urzędzie Gminy Gdów.

Źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content