W niedzielę poświęcono odnowione kapliczki w Cichawie i w Niewiarowie

W niedzielę, 23 maja, ksiądz Janusz Łomzik, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici, poświęcił w obecności mieszkańców Cichawy i Niewiarowa odnowione w ubiegłym roku kapliczki. W Niewiarowie poświęcono kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej, natomiast w Cichawie figurę świętego Jacka.

Kapliczki mają ze sobą wiele wspólnego. Obie wykonane są z piaskowca. W trakcie generalnego remontu w fundamenty obu wmurowano kapsuły czasu, a w nich dokumenty zawierające  informacje o działalności organizacji działających na terenie poszczególnych sołectw, historie kapliczek i historie wiosek, listy okolicznościowe, wszystkie nominały jakie obecnie są w powszechnym użyciu, fragmenty drzewa genealogicznego rodziny fundatorów oraz medale wybite z okazji rocznicy lokacji Gdowa oraz nadaniu herbu gminie.

Mieszkańcy Niewiarowa już od kilku lat wyrażali chęć remontu. Udało się to zrobić po zakupie działki, na której znajduje się kapliczka, przez Państwa Janinę i Krzysztofa Chyrców, którzy zainicjowali i sfinansowali jej remont. Dodatkowo mieszkańcy Niewiarowa ufundowali jej podświetlenie.

Remont figury świętego Jacka został sfinansowany ze środków mieszkańców wsi Cichawa, przy wsparciu ówczesnego proboszcza niegowickiej parafii księdza dziekana Pawła Sukiennika oraz państwa Haliny  i Jerzego Radwańskich, potomków fundatorów– mówi sołtys Cichawy, dodając jednocześnie, że przywracanie dawnego blasku kapliczkom jest bardzo ważne, ponieważ to jest nasze dziedzictwo.

Przy odnowionych kapliczkach odprawiono nabożeństwa majowe.

Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej w Niewiarowie, z końca XIX wieku, została ufundowana przez krewnych śp. Księdza Profesora Teofila Długosza urodzonego 2 grudnia 1887 r. w Świdówce (obecnie w msc. Niewiarów). Zwieńczona jest metalowym krzyżem. We wnękach znajdują się figurki: Matki Boskiej Bolesnej, a poniżej – Jezusa upadającego pod krzyżem. Na bocznych ścianach znajdziemy rzeźby świętych:  Antoniego, Adama i Ewy, Katarzyny oraz Wawrzyńca. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: zobacz tutaj .

Kapliczkę św. Jacka w Cichawie przed 161 laty ufundowali  Marianna z Bogutów i  Jacenty z Dziżów, jako wotum wdzięczności za urodzenie się syna.  Remont został wykonany na pamiątkę Bożego Ciała w Cichawie, które odbyło się w 2019 r. Więcej o figurze można dowiedzieć się:tutaj  .  

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content