W niedzielę, 12 lipca odbędzie się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich

II tura wyborów Prezydenta RP odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca br. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7:00 – 21:00.

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Gdów:
1 Centrum Kultury w Gdowie – głosują tu mieszkańcy północnej części sołectwa Gdów od ul. Myślenickiej i Bocheńskiej
2 Szkoła Podstawowa w Gdowie (dawne Gimnazjum w Gdowie), ul. Szkolna – głosują tu mieszkańcy południowej części sołectwa Gdów od ul. Myślenickiej i Bocheńskiej oraz sołectwo Fałkowice
3 Szkoła Podstawowa w Zręczycach – głosują tu mieszkańcy Zręczyc, Podolan, Stryszowej
4 Budynek szkolny w Zagórzanach – głosują tu mieszkańcy Zagórzan, Zalesian
5 Szkoła Podstawowa w Winiarach – głosują tu mieszkańcy Kunic, Winiar, Huciska, Niżowej
6 Szkoła Podstawowa w Bilczycach – głosują tu mieszkańcy Bilczyc
7 Szkoła Podstawowa w Niegowici (dawne Gimnazjum w Niegowici) – głosują tu mieszkańcy Liplasu, Wiatowic, Krakuszowic, Niegowici
8 Szkoła Podstawowa w Niegowici (dawne Gimnazjum w Niegowici) – głosują tu mieszkańcy Cichawy, Niewiarowa, Pierzchowa
9 Szkoła Podstawowa w Marszowicach- głosują tu mieszkańcy Marszowic, Nieznanowic
10 Szkoła Podstawowa w Książnicach – głosują tu mieszkańcy Książnic
11 Szkoła Podstawowa w Jaroszówce – głosują tu mieszkańcy Wieńca, Jaroszówki, Klęczany
12 Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – głosują tu mieszkańcy Szczytnik, Świątnik, Czyżowa, Zborczyc

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.(https://pkw.gov.pl/)

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content