W każdy poniedziałek darmowe porady prawne i psychologiczne

Przypominamy, że w każdy poniedziałek w budynku Centrum Kultury w Gdowie dyżuruje prawnik oraz psycholog.

Osoby, które do tej pory skorzystały z bezpłatnych porad prawnika najczęściej przychodzili uzyskać informacje związane z:

  • ubezwłasnowolnieniem oraz przebiegiem postępowania sądowego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia;
  • zasadami dziedziczenia oraz formami rozporządzeń na wypadek śmierci, obciążeń skarbowych, spadków i darowizn;
  • postępowaniem rozwodowym, wyjaśnieniem różnic pomiędzy rozwodem, separacją oraz rozdzielnością majątkową małżeńską;
  • prawem wstępnych (w szczególności dziadków) do sądowego uregulowania kontaktów z małoletnimi, zasadami ustanowienia dziadków  rodziną zastępczą spokrewnioną;
  • uprawnieniami współmałżonka do korzystania z lokalu mieszkalnego, którego prawo własności lub inny tytuł do jego dysponowania przysługuje drugiemu małżonkowi;
  • zasadami prowadzenie egzekucji komorniczej ze świadczeń rentowych i emerytalnych;
  • tokiem postępowania odwoławczego od nakazu zapłaty obejmującego nieuregulowane opłaty abonamentu RTV.

W ramach dyżurów psychologicznych istnieje możliwość spotkań z terapeutą dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, kryzysowej bądź osób uwikłanych w  przemoc.  Ze wsparcia  mogą  korzystać również osoby, które ze względu na swoją trudną sytuację – ograniczenia wynikające z trudności dojazdowych i zdrowotnych nie miały wcześniej możliwości kontaktu z terapeutą.

Porady ekspertów realizują program Akademii Aktywności Społecznej w ramach gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych i dedykowane są seniorom.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy, wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy czekają na Państwa w każdy poniedziałek:

psycholog: 10.00-12.00

prawnik: 12.00-14.00

porady-prawne

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content