W Gdowie odbędzie się finał 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Już w dniach 2-4 czerwca 2017 r. podczas finału 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” poznamy zwycięzców tegorocznej edycji.

Finał rozpocznie się w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto, ul. Kościuszki 15 w Wieliczce, gdzie 3 czerwca o godzinie 9:00 odbędą się eliminacje pisemne.
Do śledzenia zadań praktycznych zapraszamy – 3 czerwca o godzinie 15:00, podczas pikniku strażackiego zorganizowanego przez OSP Gdów, błonia na Zarabiu, ul. Spacerowa. W trakcie pikniku zachęcamy do uczestnictwa w przygotowanych atrakcjach i zabawach, jak również do zwiedzenia stoisk prezentujących sprzęt i umundurowanie strażackie.
Finał ustny Turnieju rozpocznie się 4 czerwca o godzinie 9:30 w Kopalni Soli w Wieliczce, Komora Warszawa. Po finale ustnym poznamy zwycięzców Turnieju, którym wręczone zostaną dyplomy i nagrody.

Uczestnikami Turnieju są laureaci eliminacji wojewódzkich – po 2 osoby w każdej z trzech grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – łącznie 96 osób. Zawodnicy reprezentują wszystkie województwa.
Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego. Test zawiera 40 pytań dla każdej grupy wiekowej. Zawodnik udziela odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów.
Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu.
Za najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia – jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy.

Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Dokładny zakres tematyczny Turnieju obejmuje następujące dziedziny:
Tradycja i historia straży pożarnych,
Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa,
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej,
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku,
Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych,
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru,
Zasady udzielania pierwszej pomocy,

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content