W 2021 roku czeka nas podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

8 grudnia odbyło się 33 posiedzenie Rady Gminy. W czasie obrad zebrani podjęli m.in. uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uchwalili budżet Gminy Gdów na 2021 rok. W 2021 roku czeka nas podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Urząd Gminy informuje, że w 2021 r. wzrosną opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszone przez mieszkańców i letników. Przed ustaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Gminy zostały przeprowadzone wyliczenia i analizy różnych wariantów.

Propozycje były dyskutowane przez komisje Rady Gminy, a następnie zaprezentowane zostały na Sesji Rady Gminy. Wypracowane projekty pozytywnie zaopiniowały komisje analizujące tę tematykę. Następnie Rada Gminy podjęła wszystkie uchwały dotyczące odpadów.

W 2021 roku miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 31zł. od osoby (obecnie to 25zł. od osoby). Będzie jednak obowiązywać bardziej korzystna bonifikata dla tych, którzy będą kompostować bioodpady. Wyniesie ona 4 zł. od osoby, a nie jak dotychczas 5 zł. od całego gospodarstwa. Oznacza to, że mieszkańcy kompostujący odpady zapłacą w nowym roku 27zł. od osoby. Jesteśmy gminą wiejską i wydawać by się mogło, że przydomowe kompostowniki ma każdy z nas. Tak jednak nie jest. Z raportów za okres od stycznia do listopada wynika, że nasi mieszkańcy oddali około 670 ton takich odpadów, a cena jaką gmina będzie płacić w 2021r. za odbiór i za gospodarowanie jednej tony tych odpadów to około 1000 zł! – mówi kierownik Tomasz Miszczyk z Urzędu Gminy. Uchwalona bonifikata ma zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, tak by odpadów organicznych nie wozić „ze wsi do miasta” – dodaje.

Kilka słów o bioodpadach

Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach i ogrodach. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Należą do nich: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skorupki jajek itp.), skoszona trwa, liście, gałęzie drzew i krzewów, kwiaty, chwasty, trociny, kora drzew…. Wymienione resztki organiczne należy wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.

Na czym polega biodegradacja odpadów?
Biodegradacja to proces rozkładu związków organicznych na proste związki nieorganiczne. Kompostowanie jest więc dobrym sposobem na pozbywanie się śmieci biodegradowalnych w gospodarstwach domowych. Prywatne kompostowniki ogrodowe mogą zminimalizować ilości zalegających odpadów komunalnych, mieć pozytywny wpływ na środowisko, a do tego pozwalają na uzyskanie wysokowartościowego nawozu naturalnego pod uprawy rolne, ogrodowe czy terenów zielonych.

Dlaczego tak drogo?
Podnoszenie opłat od mieszkańców jest wynikiem rosnących kosztów gospodarowania odpadami. Wynika to przede wszystkim z coraz większej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 2020 rok jest w tym kontekście szczególny. Epidemia spowodowała, że wielu mieszkańców pozostało  w domach i wykorzystało ten czas na remonty i porządki. Stąd od wiosny zdecydowanie więcej mieliśmy odpadów wielkogabarytowych i poremontowych – mówi wójt Zbigniew Wojas. Dużo więcej jest też różnego rodzaju opakowań kartonowych czy folii będących efektem zakupów dokonywanych przez internet – dodaje. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na podnoszenie opłat od mieszkańców jest podniesienie kwot za składowanie odpadów w instalacjach przetwarzania oraz lawinowy wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska. Tzw. „opłata środowiskowa” jest odprowadzana do Skarbu Państwa m.in. przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów. Za tonę śmieci jest to obecnie 270zł., podczas gdy w roku ubiegłym było to 170zł., w roku 2018 – 140 zł., a w roku 2017 tylko 24,15 zł.

Ile śmieci wyprodukowaliśmy w 2020 roku?
(ilość odpadów odebranych sprzed posesji)
Ok. 2 600 ton – odpady zmieszane (w kubłach)
Ok. 670 ton – bioodpady
Ok. 440 ton – tworzywa sztuczne
Ok. 360 ton – szkoło
Ok. 130 ton – papier i tektura
Ok. 30 ton – zużyte opony
Ok. 350 ton – odpady wielkogabarytowe

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content