Uzdolnieni uczniowie z gminy Gdów mogą starać się o: stypendium z powiatowego programu wspierania edukacji

Uczniowie z gminu Gdów, mieszkańcy Powiatu Wielickiego, do 31 sierpnia 2017 r., mogą ubiegać się o stypendium naukowe, z „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będących mieszkańcami Powiatu Wielickiego lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat”

Procedura przyznawania stypendium oraz formularz wniosku znajduję się stronie internetowej Powiatu Wielickiego zobacz tutaj

O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli pierwszy roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kończącej się  egzaminem maturalnym i są mieszkańcami powiatu wielickiego lub są uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki. 
O stypendium za osiągnięcia  artystyczne mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie powiatu wielickiego i uczęszczający do szkół artystycznych: podstawowych (od II etapu kształcenia), gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content